Начало Социални грижи Трудова ангажираност Уволнението ми е незаконно и това е признато от съда - какви са последствията за получаващите или получаваните финансови обезщетения за безработица?

Уволнението ми е незаконно и това е признато от съда - какви са последствията за получаващите или получаваните финансови обезщетения за безработица?

Уволнението ми е незаконно и това е признато от съда - какви са последствията за получаващите или получаваните финансови обезщетения за безработица? - изображение

Не са малко случаите, когато по една или друга причина служителите биват уволнени неправомерно.

В тези случаи е добре да се знае, че преведените финансови компенсации за безработица се възстановяват от хората, чието уволнение е анулирано като незаконно, за времето на получените компенсации по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 172, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 237, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 110 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", чл. 123 от Закона за Националната служба за охрана и чл. 226 от Закона за съдебната власт.

За възстановяването на преведените финансови компенсации за безработица длъжностното лице, ръководещо осигуряването за безработица следва да издаде писмено разпореждане. То трябва да бъде връчено лично на лицето, а то –да го разпише. Разпореждането би могло да се изпрати и по пощата с обратна разписка. Споменатото по-горе разпореждането би могло да се обжалва, като това трябва да се случи в рамките на 14 дни от неговото получаване. В същия срок неправомерно уволненото лице следва да възстанови дължимата сума без лихвата й. След изтичането на тези 14 дни дължимата сумата следва да се събере принудително съгласно правилата, описани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След законовия срок върху дължимата сума започва да бъде начислявана определена лихва, чиито размери могат да се открият в чл. 113 от КСО до окончателното превеждане на задължението.

В рамките на 7 дни от превеждането на финансовата компенсация, осигурителите са задължени да предоставят в съответното ТП на НОИ ксерокопия от влязлото в сила съдебно решение, както и от платежните документи, чрез които е преведена компенсацията на уволненото лице. За лицата, неизпълнили това задължение виновните лица подлежат на наказание във вид на глоба (от 100 до 2 000 лв.) за всеки отделен случай, а на осигурителите – юридическите лица или едноличните търговци, може да се наложат  имуществени санкции (от 500 до 2 000 лв.) за отделните случаи.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноАнкетиНовини