Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Споразумение между правителствата на Република България и Република Франция за обмен на стажанти

Споразумение между правителствата на Република България и Република Франция за обмен на стажанти

Споразумение между правителствата на Република България и Република Франция за обмен на стажанти - изображение

Споразумението между правителствата на Република България и Република Франция за обмен на стажанти е одобрено с РМС № 364 от 17.05.2003 г., обн. ДВ 85 от 26.09.2003 г., в сила от 9.09.2003 г.

Правителствата на Франция и България са наречени "договарящи страни". Те са водени от политическа воля за развитие на вече зароденото взаимно доверие и приятелски отношения. Страните полагат старание за изграждането и усъвършенстването на двустранни отношения, които са описани детайлно в текста на спогодбата. Те са следните:

Чл. 1 Разпоредбите на споразумението се прилагат спрямо гражданите на двете държави, участващи или навлизащи в професионалния живот. Целите, свързани със заминаването в другата държава се обвързват главно със задълбочаване на познанията и схващанията на конкретната държава, подобряване на езиковото и професионалното ниво. Това се постига благодарение на опита , който ще се придобие в заведение от здравен или социален тип, селскостопанско, занаятчийско, промишлено или търговско предприятие на тази държава.

Стажуващите граждани, имат право да работят на определена длъжност в съгласие с условията, описани в споразумението, без да се има предвид положението на пазара на труда на държавата приемник в дадената професия.

Чл. 2 Стажуващите трябва да бъдат над 18 и под 35 години, а също така да владеят определено езиково, да притежават диплома, която да отговаря на изискваната от държавата квалификация за конкретната работна позиция, или професионален опит в съответната област.

Чл. 3 Продължителността на работата, която може да варира от три до дванадесет месеца с възможност за удължаване. Преди да напуснат страната си стажуващите са задължени да не просрочват своя престой в държавата приемник след изтичането на времето, което е фиксирано в договор, нито да започват работа, различна от предвиденото в условията за влизане в държавата приемник.

Страните партньорки приемат поотделно или съвместно мерките, които предвиждат завръщането на стажанта в страната му.

Чл. 4 (1) Броят на български и френски стажуващи, които са приети от едната или другата държава не бива да е повече от 300 души годишно.

Стажуващите, които пребивават на територията на другата държава по силата на това споразумение, не се причисляват към посочения брой в ал. 1 на настоящия член. Броят се спазва без значение от времетраенето на сроковете, за които са издадени разрешенията.

Ако споменатият в ал. 1 контингент не може да се достигне за една година от стажуващите на една от двете държави, съответната държава няма право да намали броя на издадените разрешения на стажантите от другата държава..

Всяка промяна в броя на контингента, който се предвижда в ал. 1 на Чл. 4, може да бъде направена чрез размяна на писма между компетентните органи на държавите, като за влизането му в сила през следващата година то трябва да се осъществи до 1 декември на настоящата година.

Чл. 5 Стажуващите получават от работодателите си работно възнаграждение, равно на това, което получават гражданите на държавата приемник, трудещи се при идентични условия.

Стажантите имат право да бъдат третирани с гражданите на държавата приемник по отношение на приложението на законите, разпоредбите и правните норми относно хигиена и условия на труд. Те, както и работодателите им се подчиняват на законодателството, което действа в държавата приемник в областта на социалното осигуряване.

Чл. 6 Членовете на семействата на стажуващите (съпруг/съпруга и деца) нямат правото да се възползват нито от процедурата за събиране на семейство, нито да трудят в държавата приемник през времето на престой на стажуващите.

Чл. 7 Правителствените органи, на които се възлага споразумението са:

- за българската страна: Министерството на труда и социалната политика;

- за френската страна: Министерството на социалните въпроси, труда и солидарността.

Стажантите, желаещи да се възползват от разпоредбите споразумението, трябва да подадат молба до компетентния орган на държавата, събиращ и предаващ молбите на стажуващите.

Те трябва да са уточнили всички важни сведения относно получените дипломи, както и упражняваната професия и учреждението, за което се изисква разрешението за работа.

Когато предвидените в споразумението условия са уточнени, компетентният орган следва да проучи съответната молба и да я препрати към компетентния орган на другата страна, като се съобрази с годишния контингент, на който има право.

За да се улесни търсенето на работни позиции за кандидатстващите, властите на всяка от държавите приемници предоставят на разположение на кандидатстващите нужната документация за намирането на работодател и вземат всички мерки за запознаването на предприятията с предлаганите от споразумението възможности. На вниманието на заинтересованите се предоставя и информация за условията на живот и труд в държавата приемник.

Чл. 8 Правителствените органи, посочени в чл. 7, ал. 1, полагат необходимите усилия, за да може допуснатите стажуващи да получат от административните власти в най-кратки срокове необходимите документи за започване на работа и своевременно отстраняване на пречките, които биха възникнали.

Разрешението за работа се издава за определения срок на заетост, след като условията за споразумението са изпълнени.

Чл. 9 Практическите форми за сътрудничеството между органите, посочени в чл. 7, могат да подлежат на допълнително споразумение. То се сключва за срок от година и се подновява всяка година.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлСнимкиНовиниИсторияЗдравни съветиЛюбопитноРецептиСпортГеографияПсихологияОрганизацииАнкетиАлтернативна медицинаНормативни актовеЛеченияПроизводители