Начало Социални грижи Репродуктивност Приемна грижа Социална подкрепа за приемните семейства от неправителствени организации

Социална подкрепа за приемните семейства от неправителствени организации

Социална подкрепа за приемните семейства от неправителствени организации - изображение

Социалната подкрепа за приемните семейства от неправителствени организации е един от трите възможни вида подпомагане, което би могло да се предостави на семейните двойки, взели решението да отглеждат и да се грижат за приемно дете.

Тази подкрепа се състои в следното:

1. Съдействие, подпомагащо работния процес, свързан с реинтеграцията на децата, настанени в институция

Това е своеобразен преход от прединтеграционния към интеграционния период на детето. Главна цел е след предоставянето на психотерапевтична и психосоциална помощ детето да бъде подготвено плавно за неговата реинтеграция. Семейната двойка, в която то ще се реинтегрира, може да бъде подкрепена чрез информационни материали, консултации и психосоциална работа с основен приоритет повишаването на родителския й капацитет. Предвижда се и посредничество и помощ по време на задължителните срещи между детето и семейството.

Следва слединтеграционния период. През него се предоставя психологическо консултиране и помощ за детето и кандидатствалото семейство за подпомагането на адаптационния процес към новата среда и усъвършенстване на общуването между всички членове в семейството. Предоставя се и помощ при задоволяването на наличните образователни потребности на конкретното дете.

Съдействие при подготовката в умения за воденето на независим живот, адекватна социална интеграция и професионално реализиране на децата и младежите от специализираните институции и услугите от резидентен тип.

Подготвяне на оценка на важните потребности и индивидуалният план за развитието на умения за независим живот.

Груповите действия за развитието на нужните умения за воденето на независим живот и социално интегриране при децата, които напускат институциите са:

- психологически консултации;

- професионални консултации;

- услугите по приемна грижа;

Консултирането на децата и юношите, на които предстои да се настанят в приемни семейства се изразява в следното:

1. Предоставя се психотерапевтична помощ на детето, касаеща бъдещата промяна и присъстващите в голям процент от децата чувства за нестабилност, смущение, раздяла с приятелите и персоналът в институцията, раздялата с биологичните родители.

Консултиране на деца и родители, които са ползватели на социалната услуга приемна грижа

Чрез предоставянето на психотерапевтичната помощ при децата приоритетна цел номер едно е подкрепянето на адаптационния процес към приемните родители, както и подкрепа при установяването на отношения с конструктивен характер вътре в семейството. Трябва непрекъснато да се партнира на децата в посока осмислянето, осъзнаването и приемането на настоящата ситуация, както и бъдещата грижа, посветена на тях самите. Приемното семейство получава психосоциална помощ през целия процес на отглеждане на децата. Това има за цел да повиши родителския капацитет в посока усъвършенстване на формираната връзка с децата, подобряването на собственото разбиране за поведенческите и емоционалните особености на всяко от децата и планиране на грижите за тях.

Оценяване и подготовка на кандидатите за приемна грижа

Съставянето на оценка се предприема в съгласие с посочените изисквания в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Обучението съчетава групов и индивидуален подход. Груповият представлява обучение, което е подобно на тренинг, включващ най-малко 4 сесии по 3 часа по одобрена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане програма. Индивидуалният подход се прилага в случаите, за които нужно изясняването на специфични потребности или информация, касаещи конкретния случай.

Консултации за приемни семейства, желаещи да прекратят настаняването на приемното дете

Действията в рамките на услугата се обвързват с предоставяне на психосоциална помощ за семейството, а когато се установи потребност – и за децата. Режимът на действие е интензивен характер, особено в кризисния период. Когато е необходимо срещи се провеждат и всеки ден. Времетраенето на работата се определя от определения случай и заявката от Отдела за "Закрила на детето".

Още по темата:

1.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииЛайфстайлНовиниПсихологияЛюбопитноИсторияЗдравни съветиСнимкиНормативни актовеЛеченияРецептиЗаведенияОбразованиеТестовеИнтервютаВидеоСпортАнкети