Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Социален статус на родителите Социален статус на родителите. Самотни родители.

Социален статус на родителите. Самотни родители.

Социален статус на родителите. Самотни родители. - изображение

Социалният статус на родителите, а и на българските граждани като цяло може да се дефинира като брачно и съвместно съжителство (съжителство "на семейни начала"). Третият тип е този на самотните родители. Всички видове социален статус влияят в най-голяма степен на децата, защото съществуват различни социални ситуации, отразяващи се именно върху формиращата се детска личност. Тяхната проява се наблюдава например при получаването на попечителство от родителите, припознаването на детето, социалното подпомагане, постъпването в детска ясла или градина.

Социалният статус на самотните родители представлява законов институт. Конкретна дефиниция на това понятие се предлага в допълнителните разпоредби от Правилника за прилагането на закона за социалното подпомагане.

Член 1 от него гласи следното:

Допълнителни разпоредби

Чл 1. (1) (Предишен текст на Чл.1 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 01.11.2001 г.) По смисъла на правилника: 1. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) 3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Самотен родител" е лице, което поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 18-годишна възраст, както и навършилите пълнолетие лица, в случай че продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.

Българското общество нерядко определя самотните родители като своеобразна рискова група, представляваща "непълно" семейство, за което съществува висока степен на социален риск. Този риск по мнение на немалко хора се изразява в социално изолиране, висока степен на безработица, потиснатост сред самотните родители. Като самотни родители може да се определят лицата, отглеждащи самостоятелно детето (децата) си, в отсъствието на брачен партньор, при наличието на обективните обстоятелства:

- загуба, кончина на един от двамата родители;

- разделяне и развод помежду им;

- дълготрайна загуба на работоспособност при един от родителите.

Трудностите за всички родители (включително и самотните), които се свързват с отглеждането и възпитанието на деца често могат да бъдат материални, като за това превес вземат:

- недостатъчният финансов приход от труд и издръжки, високи степени на риск от безработица, работа на ниско платени трудови позиции;

-  малко лично неприкосновено време, тъй като тези родители в около 80% от случаите полагат грижи самостоятелно децата си, или с минимална помощ от своите близки, роднини или упълномощените за това лица.

В България добре функционира нормативната уредба и специализираните институции за защита на групата на самотните родители. Висшият защитен орган е Министерството на труда и социалната политика. Въпреки коректното прилагане на заложените мерки и приоритети относно самотните родители, тези мерки са недостатъчни и често не особено адекватни поради следните причини:

- недобра "гъвкавост" на нормативната документация;

- пречки от бюрократичен характер при получаване на социално подпомагане;

- нарушена на координация между отделните институции;

- отсъствие на преференции при фирмите, поемащи отговорност при назначаване на работа на самотни родители - инвалидите, самотните родители, децата на самотни родители, които могат да упражняват правото си на труд.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЛайфстайлНовиниСоциални грижиЗдравни съветиПсихологияЛюбопитноСнимкиОрганизацииАнкетиНормативни актовеСпециалисти