Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Следва ли да бъдат възстановявани добросъвестно получените финансови компенсации за безработица?

Следва ли да бъдат възстановявани добросъвестно получените финансови компенсации за безработица?

Следва ли да бъдат възстановявани добросъвестно получените финансови компенсации за безработица? - изображение

Всички изплатени финансови компенсации за безработица следва да бъдат възстановени от българските граждани, чието уволнение по една или друга причина е отменено като незаконно, за времевия период на получената компенсация съгласно чл. 225, ал. 1 от КТ, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител,  чл. 172, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 237, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 110 от  Закона за Държавна агенция "Разузнаване", чл. 123 от Закона за Националната служба за охрана и чл. 226 от Закона за  съдебната власт.

В рамките на 7 дни от превеждането на компенсациите при незаконно уволнение осигуряващите лица са задължени да представят ксерокопия от съдебното решение, както и платежните документи в съответното ТП на осигурителния институт.

Преведените финансови компенсации за безработица следва да бъдат възстановени от безработните лица за периода, за който им е преведено пенсионно възнаграждение за   осигурителен стаж и възраст в страната ни, или пенсионно възнаграждение за старост в чужда държава, пенсионно възнаграждение за осигурителен стаж и възраст, което е с намален размер съгласно чл. 68а или професионално пенсионно възнаграждение по чл. 168, и за времевия период, за който са вземали финансова компенсация за временна нетрудоспособност, за бременност и раждане или компенсация за оставане без работа, утвърдено със специален нормативен акт.

За възстановяването на неоснователно преведените финансови компенсации за безработица длъжностните лица, на които е възложено ръководенето на делата по осигуряването за безработица в осигурителния институт, или други длъжностни лица, посочени от ръководителя на подразделението на НОИ, издават разпореждане, подлежащо на принудително изпълнение съгласно реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноАнкетиНовини