Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Ред за превеждането на пенсионните възнаграждения на друго лице

Ред за превеждането на пенсионните възнаграждения на друго лице

Ред за превеждането на пенсионните възнаграждения на друго лице - изображение

Пенсионните възнаграждения може да се изплащат и на някое упълномощено от пенсионера лице. Пълномощното, което упълномощеното лице следва да притежава трябва да има нотариално заверен подпис. Ако пенсионерът не е в страната, а е в чужбина, неговият подпис задължително следва да бъде заверен от българските дипломатически и консулските представителства. За да вземе пенсионното възнаграждение, освен пълномощното, упълномощеното лице следва да има документ за самоличност.

Това са основните два документа, без представянето на които пенсионното възнаграждение не може да бъде взето от друго лице. Когато пълномощното има нотариална заверка на подписа, ксерокопие от него следва да се пази от платеца, а оригиналът задължително трябва да се предоставя винаги при получаването на суми от пенсионното възнаграждение. Към този тип упълномощаване се прибягва в случаите, когато пенсионното възнаграждение ще бъде получено от упълномощено лице по-дълго време.

Когато пенсионното възнаграждение се взема от определена пощенска станция, съществуват и някои други възможности за неговото превеждане. В моментите, когато в рамките на един или няколко месеца пенсията няма как да бъде взета персонално, тя може да се преведе на упълномощено лице и без нотариално заверено пълномощно, чрез така нареченото „изрично” пълномощно. Когато се изготвя този вид пълномощно, е нужно да се впише какви пенсионни суми да се преведат на упълномощеното лице. Така волята на пенсионера ще бъде коректно изпълнена от служителите на пощата. Тъй като това е своеобразно упълномощаване без реална заверка на подписа от нотариус, при превеждането на пенсионното възнаграждение е нужен документ за самоличност на упълномощеното лице. Съгласно този вид пълномощно следва да може да се  извърши плащане до максимум 3 пъти в една календарна година. Всеки път обаче следва да се предоставя ново пълномощно, а в него пенсионерът следва да декларира, че не е се е възползвал от това си право повече от 3 пъти годишно. Тъй като пълномощното се издава за всеки отделен случай, то се задържа в пощата.

Превеждането на пенсионното възнаграждение на упълномощено лице чрез пълномощно без заверка на нотариус може да се направи единствено от пощенската станция, в чиито изплащателни документи е включен пенсионерът.

Когато пенсионерът има законни представители, настойници или други лица съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето, пенсионното възнаграждение се превежда на законния представител, на настойника или на лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето. Изброените по-горе лица удостоверяват това си качество пред опредената пощенска станция с документ за самоличност и удостоверение за раждане на дете, с влязло в сила съдебно решение или с удостоверение, издадено от общината.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиЛайфстайлОрганизацииПсихологияНовиниЛюбопитноЗдравни съвети