Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Размер на финансовата компенсация за безработица за 2016 година

Размер на финансовата компенсация за безработица за 2016 година

Размер на финансовата компенсация за безработица за 2016 година - изображение

Дневната финансова сума, предназначена за компенсация за безработица е в рамките на 60 % от среднодневното възнаграждение или среднодневния доход за осигуряване доход, върху който са внесени или дължими сумите за осигуряване във фонд "Безработица" в рамките на последните 24 календарни месеца, които предхождат месеца на прекратяването на осигуряването. Тя няма как да е по-малка от минималния дневен размер на компенсацията за безработица.

Месечната сума на финансовата компенсация за безработица се определя, като полученият по гореспоменатия ред дневен размер се сумира по конкретния брой на работни дни в месеца, за който се отнася тя.

Минималната дневна сума  на компенсацията за безработица се формира всяка година съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2016г. той е в рамките на 7,20 лв.
Безработните българи с прекратени правоотношения по тяхно искане или с изричното им съгласие, или вследствие на виновните им постъпки, съгласно чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т.5, 7 и 9
от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, следва да получат минималния размер на финансовата компенсация за безработица за 4 месеца.

Безработните българи, които са придобили правото си да получат финансова компенсация за безработица преди изтичането на три години на предходно упражняване на това право, следва да получат минималната сума на компенсацията за 4 месеца.

Хората, които са наети да работят на непълно работно време в срока за изплащането на финансовата компенсация и получават заплата, която е по-малка от минималната за страната, имат правото да получат компенсация за безработица в рамките на 50 % от полагаемата им финансова компенсация за оставащия период на плащането.

Когато в рамките на 24 календарни месеца, от които се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният доход за осигуряване, се включва и времето, което се зачита като стаж за осигуряване, без да се дължат никакви вноски за осигуряване, или през което човекът не е осигурен за безработица, при определянето на дохода за осигуряване се взема и:

- времето на платен и неплатен отпуск за отглеждането на дете, на неплатения отпуск за временна нетрудоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск в  рамките на 30 работни дена за календарна година – среднодневното минимално трудово възнаграждение, установено за България за конкретния период;

- за периода на платен отпуск за временната нетрудоспособност и за бременност и раждане, както и отпуската за осиновяване на малчуган на възраст от 2 до 5 години –доходът, от който е сумирана финансовата компенсация по правоотношенията, по които човекът е осигурен за безработица;

- за времевия период, зачетен за стаж за осигуряване съгласно законодателството на чужда държава, с която България е сключила международен договор и е страна по него – среднодневното минимално трудово възнаграждение, установено за страната ни за съответния времеви период;

- за периода, за който лицето не е било осигурено за безработица – среднодневното минимално трудово възнаграждение, установено за страната ни за съответния времеви период.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноАнкети