Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Размер на социалноосигурителните вноски

Размер на социалноосигурителните вноски

Размер на социалноосигурителните вноски - изображение

Размери на социалноосигурителните вноски

Те се обвързват с минималното трудово възнаграждение в България, което за 2013 е 310 лева.

Максимални месечни размери на осигурителните доходи са в рамките на 2200 лева.

Минималните месечни размери на осигурителните доходи за самоосигуряващите се, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за стартиралите трудовата си дейност през 2012 г. и 2013 г. е 420 лв.

За броя дни, ползващи се от лицата, които се в състояние на временна нетрудоспобност вследствие на заболяване, бременност, раждане и отглеждане на дете се дължат здравни осигуровки от работодателите върху сумата от 420 лв.

За работещите на граждански договори, авансови данъци върху доходите се дължат върху разликата между облагаемите доходи и удържаните задължителни вноски за осигуряване. Авансовият данък не следва да се дължи, ако лицето се самоосигурява в съгласие с текста на Кодекса за социално осигуряване и декларира този факт чрез писмена декларация пред платеца на дохода.

Видове данъци:

- данък върху доходите 2013 г. - 10%;

- данъчни облекчения за трудоустроените от годишната данъчна основа – намаляване на данъчната основа с 7920 лв. на година.

- данъчни облекчения за трудоустроените по трудовите правоотношения – месечно намаление на данъчните основи с 660 лв;

Необходимо присъщите разходи са следните:

- за доходите от наеми – 10%;

- за гражданските договори – 25%;

- за авторските хонорари – 40%;

- за регистрираните земеделски производители – 60%;

Здравното осигуряване за всички лица, осигуряващи се за сметка на държавния бюджет - 8% върху 420 лв.

Размер на социалноосигурителните вноски 1. Във фонд "Пенсии"

За родените преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 % за трудещите в трета категория при условията на ІІІ трудова категория;- 20,8 % за трудещите се в първа или втора категория труд и за лицата по Чл. 69а от Кодекса за социално осигуряване (КСО);- 40,8 % за хората според Чл. 69 от КСО;

- за хората, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 % за трудещите се при условията на ІІІ трудова категория;- 15,8 % за трудещите се при условията на І или ІІ трудова категория и за лицата по Чл. 69а от КСО;- 35,8 % за лицата по Чл. 69 от КСО;

- за хората, които според Чл. 127, Ал. 5 не се осигуряват за допълнително пенсионно възнаграждение в универсален пенсионен фонд – 40,8 %;

2. За фонд "Общо заболяване и майчинство" за 2013 г. продължава да е 3,5 %;

3. За фонд "Безработица" продължава да е 1 %;

4. За фонд "Трудова злополука и професионална болест" се диференцира от 0,4 до 1,1 % по групи основни икономически дейности, според Приложение № 2 към Чл. 13 от Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2013 г.

5. Във връзка с разпоредбата по Чл. 4а от КСО, осигурителната вноска за морските служители за фондовете на Допълнителното обществено осигуряване не се променя спрямо 2012 г. и са:За фонд "Пенсии"

Хората, които са родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 % при трудещите се в ІІІ трудова категория ;

- 20,8 % при трудещите се при І или ІІ трудова категория .

За родените след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 % при трудещите се ІІІ трудова категория ;

- 15,8 % при трудещите се І или ІІ трудова категория;

За фонд "Общо заболяване и майчинство":

- 3,5 %;

За фонд "Безработица":

- 1 %;

За фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 1,1% (вноската не се формира според основните икономически дейности на осигурителите).

6. Вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (За Универсални пенсионни фондове – 5%.

За професионални пенсионни фондове:- 12 % за работещите в I трудова категория;- 7 % за работещите във втора трудова категория.

7. Вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" ("ГВРС") - за 2013 г. не се внасят.

Разпределение

1. За фонд "Пенсии"

за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:- 17,8 % се поемат от самоосигуряващите се лица;- 7,9 % се поемат от осигурените лица;- 9,9 % се поемат от осигурителите, когато лицето се труди при условията на ІІІ трудова категория ;- 12,9 % за сметка на осигурителите, когато лицето се труди при условията на І или ІІ трудова категория.

За родените след 31 декември 1959 г.:- 12,8 % са за сметка на самоосигуряващите се лица;- 5,7 % за сметка на осигурените лица;- 7,1 % за сметка на осигурителите, когато лицето се труди в условията на ІІІ трудова категория;- 10,1 % за сметка на осигурителите, когато лицето се труди в условията на І или ІІ трудова категория.

2. За фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица" Съотношенията, в които са се разпределяли осигурителните вноски за фондовете "Общо заболяване и майчинство" и "Безработица" за 2013 г. продължава да е (60:40)

За фонд "Общо заболяване и майчинство":- 1,4 % се поемат от осигурените лица;- 2,1 % се поемат от осигурителните лица;- 3,5 % се поемат от самоосигуряващите се лица.

За фонд "Безработица":- 0,4 % се поемат от осигурените лица;- 0,6 % се поемат от осигурителите;

3. За фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Всички осигурителни вноски за фонда се поемат от осигурителите (Чл. 6, ал. 6 от КСО).

4. Според Чл. 4а от КСО всички осигурителни вноски за морските служители за фондовете на ДОО се поемат изцяло от тях.

5. За Универсалните пенсионни фондове – 5 % - 2,2 % се поемат от осигурените лица;- 2,8 % се поемат от осигурителите;Самоосигуряващите се и морските служители се осигуряват в универсални пенсионни фондове, като сумите се поемат изцяло от тях (Чл. 157, Ал. 5 от КСО).6. За професионални пенсионни фондове:

- 12 % за трудещите се при условията на I трудова категория;- 7 % за трудещите се при условията на II трудова категория.

Според текста на Чл. 157, Ал. 4 от КСО всички вноски за професионалните пенсионни фондове се поемат от осигурителите. Изключение правят тези за морските служители, които са изцяло за собствена сметка.

Още по темата:

1.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеНовиниАнкетиЛюбопитноПсихологияЗаведенияЛичностиИсторияСнимкиОрганизацииЛеченияЛайфстайлЗдравни съветиСпециалисти