Начало Социални грижи Репродуктивност Осиновяване Разкриване на тайната на осиновяването – наказателни мерки

Разкриване на тайната на осиновяването – наказателни мерки

Разкриване на тайната на осиновяването – наказателни мерки - изображение

В България действа тайната на осиновяването. Повечето родители на осиновено дете избират да му я разкрият, когато навърши определена възраст. Съществуват изследвания, че най-подходящата възраст за това е около петата година. Именно тогава психологическото развитие на детето достига етап, в който то осъзнава информацията. По този начин евентуални кризи, проявяващи се на по-късен етап (когато тайната е разкрита) могат да се избягнат.

В наказателният кодекс присъстват текстове, свързани с разкриване на тайната на осиновяването и наказателните мерки за правонарушителите:

Чл. 145. (1) (Предишен текст на чл. 145, изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който противозаконно открие чужда тайна, опасна за доброто име на някого, която му е поверена или му е станала известна във връзка с неговото занятие, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от сто до триста лева.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Който разгласи тайната на осиновяването с намерение да причини вредни последици на осиновения, на осиновителя или на семейството им, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца или с поправителен труд, а когато от деянието са настъпили тежки последици - с лишаване от свобода до една година.

 Чл.145, ал.2 - разгласяване на тайната, че детето е осиновено. Тук присъства специфична информация. Обществени отношения, осигуряващи разкритие на информацията са директен обект на престъплението. Тук не е засегнато доброто име, а отношенията в семейството. Предмет на правонарушението е информацията, че определено дете е осиновено. Лицето, на което е съобщена тази тайна трябва да не е упълномощено да я узнава. Пострадали са всички страни от семейството.

Изпълнителното деяние е огласяването на тайната на осиновяването от неопълномощени хора. Не се визират точните начини (може да бъде писмено, устно и т.н). Престъплението е доведено до край в момента на узнаването от трето лице.

Субекти на правонарушението са всички наказателно отговорни лица, освен лицата, узнали това във връзка със служебното си положение (те отговарят по чл. 284). Осиновителя не е субект, защото не е длъжен да пази тайната.

Субективната страна се характеризира с определен умисъл - да причини неизбежни вредни последици.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСнимкиСоциални грижиЛайфстайлНовиниИсторияЛюбопитноАнкетиПсихологияЗдравни съветиСпортРецептиЛечения