Начало Социални грижи Трудова ангажираност Видове трудова заетост Процедура "Развитие на социалното предприемачество" за 2017 г.

Процедура "Развитие на социалното предприемачество" за 2017 г.

Процедура "Развитие на социалното предприемачество" за 2017 г. - изображение

Процедурата цели максималното улеснение на достъпа до заетост, това от своя страна ще осигури помощ за включването на уязвимите групи посредством създаването на оптимални условия за тяхната трудова интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата по превеждането на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Европейския социален фонд. Общият бюджет е в рамките на 15 000 000 лв. Кандидатствалите биха могли да получат безвъзмездно между 50 000 лв. и 391 166 лв.

Допустимите кандидатстващи са всички социални предприятия, работодателите, специализираните предприятия на лицата с увреждания, кооперациите на хората с увреждания, общините, доставчиците на социални услуги и някои неправителствени организации.

Всички дейности, заложени от кандидатствалите лица следва са описани в техните проектни предложения. Тяхната главна насоченост трябва да е осигуряването на помощ за създаването на нова и разширяването на вече утвърдена дейност на съществуващи социални или специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания във връзка с осигуряването на работа посредством: психологическа подкрепа и мотивация на хората от уязвимите групи за включването им в трудова заетост; социално и професионално интегриране на лицата от уязвимите групи в сектора на социалната икономика; осигуряване на подходящи обучения на хората, на които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хората с увреждания; осигуряване на наставник от работодателя за новонаетите служители; оборудване на новооткритите работни места и адаптация към тях на лицата с увреждания или адаптиране дейностите на социалното предприятие; обучение за повишаването на управленските и бизнес умения за максимална ефективност на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; помощ за упражняване на трудова заетост за период до 12 месеца; проучване на възможностите за пазарното реализиране на произвеждането стоки и услуги; социален маркетинг и популяризация на социалната икономика и предприемачество.

Проектите на кандидатствалите лица трябва да се реализират само в страната, а крайният срок за предоставяне на проектното предложение е 09.10.2017 г., 17:30 часа. Предложения могат да бъдат подавани единствено по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

По статията работи: Виктория Милова

Източник: http://esf.bg/procedures/razvitie-na-socialnoto-predpriemachestvo-2/

Снимка:City of Evanston

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовини