Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Процедура за признаване на професионалните болести – втора част

Процедура за признаване на професионалните болести – втора част

Процедура за признаване на професионалните болести – втора част - изображение

Необходими документи при стартирала процедура за признаване на професионалните болести, подготвящи се от осигурителите:

- документите, с които се е съставил трудов договор, служебен и осигурителен стаж;

- длъжностната характеристика;

- производствената характеристика относно настояща или предходната длъжност;

- здравното досие;

- оценката на риска;

- становището, изготвено от дадена служба по трудова медицина;

- протоколи от измервания, проведени в сертифицирани лаборатории;

- друга документация, изискана от комисията според случилото се в конкретния случай.

Срокове:

Осигурителите са задължени да подготвят и предадат в определено териториално подразделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) нужните документи в рамките на тридесет дни от тяхното поискване.

Документи, които трябва да се предоставят от осигурените лица:

- документи, свързани с трудовата им дейност;

- документи, свързани със здравното им състояние - ЛАК, епикризи, амбулаторни листове от минали прегледи, проведени консултации, медицински изследвания и др.

Протоколи относно извършеното проучване на професионалното заболяване

Комисията по проучванията е длъжна да подготви протокол по образец в рамките на десен дена след представяне на събраната документация от осигурители и осигурени лица. Той трябва да притежава подписите на професионално заболелият и на запознатите присъстващи на проучването по признаването на професионалното заболяването като такова.

Екземпляр от изготвения протокол се взема от определено териториално подразделение на Националния осигурителен институт от професионално заболелия служител или негови наследници, осигурителите или на представител на дирекция "Инспекция по труда“.

Възражения

В случай че лицата, които са били при проучването не са изразили съгласието си с направените констатации или с методите на протичането на проучването, в тридневен срок могат да подадат своите възражения в писмен вид. Те се прилагат към съставения протокол.

Протоколът за проведеното проучване, придружен от другите приложени документи се възлага на регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) според постоянния адрес на професионално заболялото лице.

Дефиниране на характера на заболяванията – професионален или общ

Потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяването следва да се извърши от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), посочени със заповед на министъра на здравеопазването и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), като в техния състав се включват специалистите по професионални заболявания и трудова медицина (радиобиология или радиационна хигиена).

Освен според конкретния характер на заболяването ТЕЛК и НЕЛК се следва да се произнесат и по останалите въпроси, обвързващи се с експертизата на трудоспособността.

Съставяне, съхраняване и движение на медицинските документи на дадени освидетелствани лица от ТЕЛК и НЕЛК се гарантират от Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) според района на постоянния адрес или настоящия адрес на освидетелстваното лице, в случай че се регистрирало на настоящия си адрес най-малко три месеца преди подаването на документите.

РКМЕ трябва да състави експертно досие и в рамките на три дена да изпрати необходимата за освидетелстването документация до съответната ТЕЛК. За срок от три месеца след постъпването на документите, ТЕЛК следва да се произнесе относно констатирания характер на заболяването – професионално или общо е то и издава професионално решение. То може да бъде обжалено от заинтересованите хора и органите в ред и срокове според съдържанието на Чл.112 от Закона за здравето. Сроковете на експертното решение, с което се признава професионалното заболяване е до три години, след които лицето следва да бъде преосвидетелствано в съгласие с реда на , е до 3 години, след което лицето се преосвидетелства по реда на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) ПУОРОМЕРКМЕ.

Правни последствия

Според утвърдените ред и условия, фигуриращи в Кодекса за социално осигуряване, при признаването на дадено професионално заболяване, потърпевшите или наследниците им имат правото на:

- финансови компенсации за настъпила временна нетрудоспособност;

- финансови компенсации при трудоустрояване;

- лична или наследствена пенсия за настъпила инвалидизация;

- парично подпомагане за провеждане на процедури с профилактика и рехабилитация;

- еднократно финансово подпомагане при смърт;

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеОрганизацииЛюбопитноНовиниСпециалистиАнкетиЛайфстайлСнимкиКлинични пътекиИсторияСпортТестовеОбразованиеЗдравни съветиПсихологияИзследванияИнтервютаЗаведенияХранене при...Алт. медицинаНаправления в медицинатаЛеченияБотаника