Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Права и помощи за родителите Промени от началото на 2017 г., касаещи предоставянето на финансови суми за отглеждането на деца с увреждания

Промени от началото на 2017 г., касаещи предоставянето на финансови суми за отглеждането на деца с увреждания

Промени от началото на 2017 г., касаещи предоставянето на финансови суми за отглеждането на деца с увреждания  - изображение

След 1 януари 2017 г. вече действат промени в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД). Те са направени благодарение на приетите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Гореспоменатите промени в ЗСПД са касаят превеждането на нов вид месечни финансова помощ, предвидена за отглеждането на деца с трайни увреждания. Целта на този вид подкрепа е малчуганите да бъдат отглеждани в семейна среда и да се редуцира социалното им изключване.

До този момент, в съгласие с бюджета на страната ни за 2016 г., сумата за месечна добавка за отглеждането на деца с трайни увреждания по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД беше в рамките на 240 лева. Според новия бюджет гореспомената месечна помощ е увеличена. Тя е индивидуално диференцирана съгласно конкретната степен на увреждането и намалената трудоспособност, съгласно нормативно определеното им предназначение и дали малчуганът се отглежда в семейството на родители (осиновители) или е настанен за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство според реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Друга значителна промяна е, че обновеният вид финансова помощ следва да обединява всички останали видове финансово подпомагане, които допреди 2017 година се получаваха за деца с трайни увреждания.
Сумите за месечните помощи съгласно чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД за отглеждането на малчугани с трайни увреждания от родители (осиновители) за 2017 г. е, както следва:

- за деца с 90 и над 90 % вид и степен на уврежданията или степен на трайно намалена трудоспособност - 930 лв.;

- за деца със 70 до 90 % вид и степен на уврежданията или степен на трайно намалена трудоспособност - 450 лв.;

- за деца с определени от 50 до 70 % вид и степен на уврежданията или степен на трайно намалена трудоспособност - 350 лв.

Сумите за месечните помощи съгласно за деца с трайни увреждания, настанени в съгласие с реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в семействата на роднини или близки и приемните семейства е, както следва:

- за деца с 90 и над 90 % вид и степен на уврежданията или степен на трайно намалена трудоспособност - 490 лв.;

- за деца със 70 до 90 % вид и степен на уврежданията или степен на трайно намалена трудоспособност - 420 лв.;

- за деца с 50 до 70 % вид и степен на уврежданията или степен на трайно намалена трудоспособност - 350 лв.

Запазват се единствено досегашните размери на допълнителната еднократна финансова подкрепа за децата с установени трайни увреждания от 50 и над 50 % до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от ЗСПД в размер на 100 лв, а ежемесечната помощ по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД се превежда за децата с трайни увреждания само в случаите, когато родителите не получават месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД.

Месечните помощи за отглеждането на деца с трайни увреждане се превеждат на родителите им, без значение от доходите в семейството, до навършването на 18 години от децата и до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20 години, при условие, че те живеят постоянно в страната.

Хората, на които към 31.12.2016 г. са преведени месечните добавки съгласно чл. 8д от ЗСПД не следва да подават нови декларации-заявления, а съответните дирекции "Социално подпомагане" по постоянен адрес следва да отпуснат месечните помощи по този член съгласно гореспоменатите размери, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичането на срока, за който са били първоначално отпуснати.

Според измененията в ЗИХУ само лицата с трайни увреждания над 18 години имат правото да получават месечни добавки за социална интеграция съгласно индивидуалните им потребности. Хората с трайни увреждания от 18 до 20 години имат право да получават добавката, в случай че не получават месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД.
 
Снимка: buzzfeed.com

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЛайфстайлИсторияЛюбопитноЛеченияАнкетиОрганизацииАлт. медицинаЗдравни съветиСпортОбразованиеКлинични пътекиНормативни актовеБотаника