Начало Социални грижи Трудова ангажираност Обезщетения Промени във финансовото подпомагане за родителите според бюджета за 2018 г.

Промени във финансовото подпомагане за родителите според бюджета за 2018 г.

Промени във финансовото подпомагане за родителите според бюджета за 2018 г.  - изображение

Българските депутати приеха на второ четене законопроекта за бюджета на България за 2018 г. Създаването на проекта на КБДОО (Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване) съгласно приходите и разходите за 2018 г. е основано на очакваното изпълнение на бюджета на ДОО за 2017 г. Тези данни постъпват чрез отчет от месец август.

Новият бюджет предвижда в него да бъдат заложени приходи, помощи и дарения на стойност 23 515 773 100 лв. От тази сума към държавното обществено осигуряване следва да се влеят общо 4 495 090 400 лева.

Депутатите взеха решение финансирането на майчинството в страната да се увеличи. От една страна – запази се периодът, за който се изплаща на финансовото обезщетение за бременност и раждане. Той все още ще бъде 410 дни. От друга страна – повиши се сумата за компенсацията за гледане на малчуган до 2 години - от 340 на 380 лв.

Една добра новина на хоризонта – ще бъде запазена позитивната практика от 2017 г., засягаща майките и възможността им да се върнат по-рано на работа. Те могат да ползват отпуската си при бременност и раждане до навършване на една година от малчугана, но ако след тези 12 месеца, жените решат да се завърнат на работа, те ще могат да получават 50 % от полагаемото им се обезщетение за бременност и раждане.

В детските надбавки също има скок (макар и малък). Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете (съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца за 2018 г.) за българските семейства със средномесечни доходи на член от семейството за 12 месеца назад, по-ниски или равни на доходите по ал. 2, са, както следва:

- за двойките с едно дете – 40 лв.;

- за двойките с две деца – 90 лв.;

- за двойките с три деца – 135 лв.;

- за двойките с четири деца – 145 лв.

За всеки следващ малчуган в семейството помощта ще нараства с 20 лв.

През 2018 година ежемесечните помощи за деца, съгласно по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейните помощи за домакинствата със средни доходи за месец (за предходните 12 месеца) според ал. 3 е 80 % от размерите на помощта, определени в ал. 4.

През 2018 г. ежемесечната помощ за деца (по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца) се сумира и превежда по размер, фиксиран в ал. 4, т. 1. Няма да има промяна в ежемесечните помощи за близнаци, съгласно по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца. Те остават 75 лв.

Според бюджет 2018 сумата за еднократна помощ при бременност (съгласно чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца) е 150 лв., а еднократната помощ при раждане на живо дете (по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г.) е, както следва:

- за първото дете – 250 лв.;

- за второто дете – 600 лв.;

- за третото дете – 300 лв.;

- за четвъртото и всяко следващо – по 200 лв.

Новият бюджет предвижда сумата за допълнителното еднократно финансово подпомагане за малчуганите с увреждания с 50 % и над 50 % до навършване на 24 месеца (съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за семейните помощи за деца) за 2018 г. да бъде 100 лв. Сумата за еднократното подпомагане за хората, решили да осиновят дете (съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца) се сумира и превежда по размер, заложен в ал. 9, т.1.

Парите за ежемесечни финансови помощи за дете до навършване на 12 месеца (според чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца) за 2018 г. е в рамките на 100 лв.

Сумата за еднократната финансова помощ за близнаци според (по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца) за 2018 г. е 1200 лв. за всяко от децата.

Еднократната подкрепа за децата, родени (или осиновени) от майка студентка, която е обучаваща се в редовна форма на обучение, съгласно чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца през 2018 г. ще е 2880 лв.

През 2018 година месечните помощи за малчугани с трайни увреждания, съгласно чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, е, както следва:

- за деца с 90 % (и над този процент) вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена трудоспособност - 930 лв.;

- за деца със 70 % до 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена трудоспособност - 450 лв.;

-  за деца с доказани от 50 % до 70 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена трудоспособност - 350 лв.

За 2018 година месечните помощи за децата с трайни увреждания, фиксирани в чл. 8 д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г., са, както следва:

- за деца с 90 % и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена трудоспособност - 490 лв.;

- за деца с 70 % до 90 % вид и степен на увреждания или степен на трайно намалена трудоспособност - 420 лв.;

- за деца с 50 % до 70 % вид и степен на увреждания или степен на трайно намалена трудоспособност - 350 лв.

По статията работи: Виктория Милова

Източник: parliament.bg; parliament.bg; parliament.bg
Снимка: Pinterest.com

Още по темата:

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовини