Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Проект на НОИ за усъвършенстването на добрите управленски практики

Проект на НОИ за усъвършенстването на добрите управленски практики

Проект на НОИ за усъвършенстването на добрите управленски практики  - изображение

Като всяка българска институция, националният осигурителен институт се стреми непрекъснато да усъвършенства работата си. И така, изпълнявайки приоритетните насоки за развитието си за периода от 2015 до 2017 година, осигурителната институция стартира изпълнението на любопитен проект. Той е наречен "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите" и се реализира чрез безвъзмездната финансова помощ на Оперативната програма "Добро управление". Бенефициентът по проекта е Институтът по публична администрация. Чрез последния осигурителният институт следва да предприеме необходимите действия за усъвършенстването на капацитета си като институция, за подобряването на методите за организационно управление и откриването на работещи и приложими решения за вътрешно самоусъвършенстване.

Гореспоменатият модел CAF, който следва да бъде въведен в българската осигурителна институция, е общ проект, управляван съвместно между ръководството и служителите. Към него се включват както служителите в различните нива на организацията, така и тези от отделните структурни звена. Моделът е съсредоточен в създаването на самооценка на базиран на институцията. Чрез него тя има възможност сама да идентифицира своите силни страни, да набележи областите, които следва да подлежат на усъвършенстване, да определи необходимите стратегически мерки, които да се приложат в организационната модернизация. Крайната цел на проекта е съставянето на вътрешна самооценка на състоянието и възможностите за развитие, която да се използвана за подобряването на цялостното изпълнение на всички нива и процеси в НОИ, както и разработване на стратегия за развитие за периода 2018-2020 г.

Българската осигурителна институция е сред 48-те публични администрации в страната, които следва да реализират на практика модела CAF. Обхватът на внедряването му в НОИ включва както Централното управление, така и  неговите 28 териториални подразделения в страната.

Малко повече информация за CAF

По своята същност CAF играе ролята на важен инструмент, който се прилага в цялостно управление на качеството. Проектът е дело на публичния сектор и създаден специално за работата на публичните администрации. Занимава се с различните аспекти от работата на организациите, като прилага цялостни и новаторски подходи към анализирането на организационното изпълнение. Администрациите, прилагащи проекта, са амбицирани да подобряват работата си. Освен това, всички те имат желанието да прилагат и реализират на практика т.нар. "култура на организационното съвършенство".

По статията работи: Виктория Милова
Източник и снимка: nssi.bg

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовини