Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Програми и проекти в борбата срещу безработица

Програми и проекти в борбата срещу безработица

Програми и проекти в борбата срещу безработица - изображение

Основна цел на пазарната политика на труда е увеличаването на заетостта сред хората и понижаване на безработицата. Това се постига чрез осъществяването на определени действия за подобряване на социално-икономическата среда и прилагане на действащи програми и мерки на пазара на труда. Тяхна цел е повишаването на социално-икономическата интеграция на безработните в неравностойно положение. Това се постига чрез подобряване на пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и усъвършенстване в услугите на пазара на труда.

Основен инструмент на политиката относно заетостта е Националния план за действие по заетостта. Той се приема всяка година от Министерски съвет. Това се осъществява чрез предложение на Министъра на труда и социалната политика. Националният план за действие по заетостта определя:
-проекти, мерки и програми, реализиращи се през плановата година и видовете стимули за работодателите и безработните лица;
-целеви групи, към които ще се насочи приоритетно активната политика по заетостта през плановата година: безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и професия; безработни младежи; продължително безработни; обезкуражени хора; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни хора с увреждания.

Текущи национални програми и проекти на Агенцията по заетостта:

1. За младежи
2. В подкрепа на хората с увреждания
3. Насърчаване на заетостта и повишаване на пригодността за заетост
4. Насърчаване на предприемачеството
5. Преодоляване на регионалните различия
6. Квалификационно обучение по програми и проекти
7. Мерки за заетост и обучение

1. Програми и проекти, предназначени за младежи:

- програма "Старт на кариерата";
- проект за младежи, напуснали училище;

2. В подкрепа на хората с увреждания:

- национална програма "Асистенти на хора с увреждания";
- национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания;

3. Програми и проекти, предназначени за насърчаване на заетостта и повишаване на пригодността за заетост:

- национална програма "Активиране на неактивни лица";
- национална програма "Възобновяване и опазване на българската гора";
- национална програма в подкрепа на майчинството;
- национална програма за ограмотяване и квалификация на роми;
- национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост";
- национална програма "Помощ за пенсиониране";
- национална програма "Мелпомена";
- програма "Ескулап";
- проект "Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална квалификация и обучение";
- програма за повишаване качеството на обучението на възрастни;

4. Програми и проекти, предназначени за насърчаване предприемачеството

- програма "Кредит без лихва за хора с увреждания";

5. Програми и проекти, предназначени за преодоляване на регионалните различия:

- регионална програма за заетост в община Трън;
- програма "Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улични настилки в община Котел";
- програма "Родители в подкрепа на деца със специфични образователни проблеми" общини Сливен, Нова Загора и Котел;
- програма "Поддържане на пътищата от четвъртокласна пътна мрежа на община Твърдица";
- програма "Поддържане сервитута на четвъртокласната републиканска пътна мрежа на територията на община Нова Загора";
- програма "Осъществяване на общополезни дейности - 2009" община Тунджа;
- програма "Създаване на разсадник за цветя и на цветни алеи в град Генерал Тошево";
- програма "Безопасни пътища" община Крушари;
- програма "Да се върнем отново на работа" община Шумен;
- програма "Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство" община Велики Преслав;
- програма "Китна община Долни Чифлик" община долни Чифлик;
- програма "Ръка за ръка - да помогнем заедно" община Аврен;
- програма "Регионална програма за заетост" община Бяла;
- програма "община Аксаково - утре" община Аксаково;
- програма "Заедно ще успеем" община Белослав;
- програма "Почистване на речно корито, отводнителни канали и дерета" община Девня;
- програма "ангажираност в културно образователните дейности в община Горна Оряховица";
- програма "Училище за социална компетентност" община Лясковец;
- програма "Шанс за безработните" община Вълчедръм;
- програма "Работа за всеки" община Пазарджик;
- регионална програма за заетост община Смолян;
- програма "Изграждане и поддържане на зелените системи" община Алфатар;
- програма "Заетост на неактивни хора с увреждания на пазара на труда" община Опака;
- програма "Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улични настилки" община Кюстендил;
- програма "Насърчаване на заетостта сред дългосрочно безработните лица и лицата, които от началото на 2009 г. ще отпаднат от системата на социално подпомагане" община Якоруда;
- програма "Насърчаване на заетостта сред дългосрочно безработни лица" община Симитли;

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноАнкетиСпортНовиниСнимкиЛайфстайлИсторияСпорт и туризъмНормативни актовеХранене при...Организации