Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Представяне на данни за банкова сметка за превеждането на финансови компенсации по болничен лист

Представяне на данни за банкова сметка за превеждането на финансови компенсации по болничен лист

Представяне на данни за банкова сметка за превеждането на финансови компенсации по болничен лист - изображение

Въпросът как трябва да бъдат предоставени данните за банковата сметка за превеждане на финансова компенсация по болнични листове (за временна нетрудоспособност, бременност и раждане или при трудоустрояване), както и нужно ли е да се представят в осигурителния институт декларация, приложение № 1 (към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) за банковата сметка и удостоверението от банката вероятно касае немалко български граждани.

Текстът на чл. 6, ал. 2 от споменатата по-горе НПОПДОО описва, че осигурителите следва да съхраняват документите, предоставени от осигурените лица при тях. За всеки болничен осигурителите следва да предоставят в осигурителния институт само удостоверение, приложение № 9 (с данните, касаещи правото на финансовата компенсация). В това удостоверение следва да се попълнят нужните за конкретния случай данни (съгласно указанията за попълване на удостоверението), като се имат предвид и данните, фигуриращи в приложение № 1.

Към удостоверение, приложение № 9, което се предоставя в НОИ, не се следва да се прилага декларация, приложение № 1 към наредбата, както и удостоверението от банката, те се съхраняват единствено от осигурителя.

В случай че споменатото по-горе удостоверение, приложение № 9 към НПОПДОО вече е предоставено в НОИ, без да е попълнена банковата сметка на заинтересованото лице и такава не е предоставяна до този момент в осигурителния институт (независимо по кой ред), е нужна да бъде подадено ново удостоверение, приложение № 9 за същото лице със същите базисни параметри (ЕИК, ЕГН, номер на болничен лист и период за който е той, както и пореден номер на удостоверението) с код "Представяне" и попълнени т. 12 "Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация, приложение № 1 към НПОПДОО" и т. 13 "Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:" на раздел ІІ "Удостоверявам следните промени в обстоятелствата", съгласно указанията за попълване на удостоверението.

Друг възможен начин е да се предостави отново приложение № 9 (с код "Корекция"), в което да са попълнени повторно данните от раздел I "Удостоверявам следните обстоятелства", така както са нанесени в представеното преди това удостоверение с код "Представяне", като в съответната точка се напише новата банкова сметка.

За българските граждани, имащи декларирани банкови сметки в НОИ, за превеждането на финансовите компенсации или помощи, не е нужно те повторно да бъдат декларирани в НОИ с вписването им в удостоверение, приложение № 9, освен когато лицата желаят да променят банковите си сметки.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниТестовеЗдравни съветиОрганизации