Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Превенция на насилието над жени

Превенция на насилието над жени

Превенция на насилието над жени - изображение

В Член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз се описва правото на независимост от дискриминацията. Политическият контекст в Резолюцията на Европейския парламент, имащ отношение към изкореняването на насилието срещу жени (26 ноември 2009 г.), както и Заключенията на Съвета на Европейския съюз е свързан с премахването на насилието срещу жените (8 март 2010 г.). Акцентира се и върху отсъствието на често събиране на съпоставима информация за жестокостта срещу жените в Европейския съюз (ЕС).

Въпреки че немалко европейски държави са направили проучвания за насилието срещу жените, за съжаление постигнатите резултати или не могат да бъдат сравнявани, или са изгубили своята актуалност. Поради това в Резолюцията на Европейския парламент за Програмата от Стокхолм (25 ноември 2009 г.) апелира Агенцията на Европейския съюз към изготвяне и публикуване на основните права, които могат да се обобщят като: „надеждни и съпоставими статистически данни за всички основания за дискриминация и за равно третиране на тези основания, включително сравними данни за насилието срещу жени в рамките на ЕС.“

Съществуването на подобни насърчителни данни, които могат да бъдат съпоставени е от огромно значение за оценка на степените на това негативно явление и откриване на добри и целесъобразни разрешения.

Основни въпроси при превенцията на насилието срещу жените и Европейския съюз

Жестокостта срещу жени продължава да е базисен проблем сред държавите-членки на ЕС. Той накърнява основните права на жените като това на достойнство, достъпът до правосъдие и равенството между половете. Ефектите на насилието срещу жените не са ограничени само до преките участници – жертвите и извършителите. Това оказва въздействие и върху различните семейства, общности и обществото като цяло.

Равенството между жени и мъже е един от базисните принципи ЕС. Той е признат в договорите на ЕС и в Хартата на правата на ЕС. Жестокостта срещу жени може да бъде свързана с няколко члена от Хартата. Чл.1 касае човешкото достойнство, Чл.2 правото на живот и неприкосновеност на личността (член 3), забрана на изтезанията и на нечовешкотои унизително отношение или наказание (член 4), правото на свобода и сигурност (член 6) и недискриминация (член 21). Европейската комисия демонстрира решимостта на ЕС да се стои срещу насилието, основаващо се на база пол със своята „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г.“

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) ще направи проучване относно жестокостта срещу жените в Европейския съюз. В това проучване ще се интервюират около 40 000 жени. Те се подбират на случаен принцип, от всички 27 държави-членки на ЕС и Хърватия. По този начин Агенцията се стреми да подготви данни, нужни на политическите лица, за да подготвят информирана, целенасочена политика за борбата с този вид насилие. Проучването цели:

1. Да осигури доказателства, необходими на главните ангажирани лица – политиците, практикуващите специалисти и неправителствени организации – за разработването на политика и мерки за борбата с насилието срещу жените.

2. Да осигури съпоставими данни от територията на ЕС за степените и характера на изживяното от жените физическо, сексуално и психическо насилие и тормоз. В това се включва дали жените са съобщили за преживяното, какви са били действията от ответната страна.

3. Да събере данни за разработването на различни индикатори, които ще се използват за наблюдението на явлението насилие сред жените и реакциите срещу него

Измерване на насилието срещу жените

Проучването цели и да отчете „ежедневните“ преживявания на насилието – включително физическото, сексуалното и психологическото насилие, тормозът и преследването от настоящи и бивши партньори и други лица през последните 12 месеца.

В изследването се акцентира върху преживяното насилие в различните среди, като например дома, работното място, както и на формите на насилие. Чрез иновативни комуникационни технологии като текстови съобщения или в интернет-базирани мрежи. В проучването следва да се включат и въпроси относно степените на насилие. А също и физически, емоционални и психологически последствия от него.

Методика

Конкретното проучване на FRA във връзка с жестокостта срещу жените се обвързва с широкомащабно събиране на количествени данни, събрани на база подробно съставен въпросник. Проучването ще включи стандартизирани преки интервюта, включващи случайна извадка от 1500 жени от всяка държава или интервюта с общо 40 000 жени от всяка част на Европейския съюз. Резултатите ще демонстрират представителна информация относно насилието срещу жените на национално и европейско равнище.

Предвид колко разнородни са видовете насилие срещу жени и присъщите ограничения на наличните методики за изследване е нужно да бъде подчертано, че изследването не е в състояние да измери всички видове насилие срещу жените.

Подготвителна работа за изследването

Във връзка с разработването на проучването, FRA провежда консултации със заинтересованите страни и експерти. Консултациите се фокусират върху обхвата и набелязаните цели на изследването, нуждите на политиците, носещи отговорност за разработване на съответните програми на национално и ЕС равнище, както и техническите аспекти на методиката на това проучване.

През 2010-2011 г. FRA е проведено проучване на насилието срещу жени в шест държави-членки на ЕС:

Финландия, Италия, Полша, Испания, Унгария и Германия. Целта му беше да подпомогне на FRA при изготвянето на въпроси за същинското проучване, осигуряващи сравним резултат за преживяната от жените жестокост. В предварителното проучване се посочва по какъв начин различните жени тълкуват основни понятия, които ще се изследват в проучването.

Резултатите от проучването, които ще се оповестят през 2013 г., осигурявайки допълнителна информация относно обсъждането на действията на равнище ЕС за борбата с насилието срещу жените. Такива са например ново законодателство, хармонизация на действащи закони и програми за повишаването на нивото на информация на гражданите на европейците.

Изследването осигурява информационни данни за всички държави-членки, свързани с дейностите на полицията, служителите в сектори като здравеопазване и социални грижи и тези на организациите на гражданското общество, имащи принос за подпомагането на ефективното разпределение на различните ресурси и подобряването на услугите.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЗдравни съветиЛюбопитноПсихологияНовиниЛайфстайлИсторияАлт. медицинаЛеченияСнимкиОрганизацииНормативни актовеСпортИнтервютаАнкетиБотаникаХранене при...ТестовеПатологияФизиологияДиетиКлинични пътекиРецептиСпециалистиЗаведения