Начало Социални грижи Трудова ангажираност Превеждане/отказ за превеждане на финансова компенсация на бащата при раждането на дете

Превеждане/отказ за превеждане на финансова компенсация на бащата при раждането на дете

Превеждане/отказ за превеждане на финансова компенсация на бащата при раждането на дете - изображение

Бащите имат възможност да се включат активно в отглеждането на своите малки наследници, възползвайки се от правото си на финансова компенсация при раждането на бебето.

В този случай нормативната уредба на тази процедура може да се прочете в чл. 40, ал. 3 и чл. 50, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Процедурата се предоставя от Националния осигурителен институт и се заявява персонално от самоосигуряващите се бащи или осигурителните каси, в които членуват, чрез осигурителите си, чрез дружествата, осигурителните каси за наетите лица, собствениците на ЕООД, съдружниците и членовете на неперсонифицираните дружества. Услугата се изпълнява в рамките на 15 дена, считани от предоставянето на декларация-заявление (Приложение № 13). Освен споменатата по-горе декларация-заявление за превеждане на финансова компенсация при раждане на дете, съгласно чл. 50, ал. 6 КСО, бащите трябва да си подготвят и:

- ксерокопие от заповед, разрешаваща ползването на отпуска;

- ксерокопие и оригинал от заповедта за прекратяването на правоотношението, когато се касае за ликвидация или прекратяване трудовата дейност на осигурителя;

- документи за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж, когато се касае за ликвидация или прекратяване на осигурител;

- документи, предоставени от лечебната институция, удостоверяващи датата на изписване на бебето.

Самоосигуряващите се бащи, трябва да си подготвят:

- документи, предоставени от лечебната институция, удостоверяващи датата на изписване на бебето;

Осигурените бащи, трябва да си набавят:

- документи за банкова сметка (Приложение No 7).

Описаните по-горе документи се подават на място, в териториалните подразделения на осигурителния институт или на хартиен носител. Когато те биват подадени по електронен път, всички данни трябва да са подготвени с програмен продукт, предоставен от НОИ, или в утвърден от института формат, описан в „Спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ“, публикуван в официалната страница на НОИ.

Когато данните се подават на хартия:

- декларацията- заявление, документът за заверен стаж, този от лечебната институция и декларацията за банкова сметка следва да са задължително в оригинал;

- ксерокопията от документи, изискващи се съгласно нормативната уредба, трябва да са заверени с "Вярно с оригинала" от осигурителите/дружествата/ осигурителните каси/самоосигуряващите се лица.

Издадените разпореждания за отказ за превеждането на финансова компенсация при раждане на дете, съгласно чл. 50, ал. 6 от КСО могат да бъдат обжалвани по реда, описан в чл. 117, ал. 1, т. 2, б. „е“ и ал. 2 от КСО пред ръководителя на съответното ТП на НОИ, в рамките на 14 дни от получаването им.

 

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноИсторияПсихологияНовиниЛайфстайлОрганизации