Начало Социални грижи Трудова ангажираност Обезщетения Право за получаването на финансова компенсация за временна нетрудоспособност и трудоустрояване през 2016 година

Право за получаването на финансова компенсация за временна нетрудоспособност и трудоустрояване през 2016 година

Право за получаването на финансова компенсация за временна нетрудоспособност и  трудоустрояване през 2016 година - изображение

Българските граждани, осигурени за общи заболявания и майчинство, са лицата, които имат правото да получат този вид финансова компенсация. Условието, на което заинтересованите лица трябва да отговарят е наличието на половин година (6 месеца) осигурителен стаж, който покрива този риск. Това изискване е действа за лицата, които не са навършили пълнолетие и не са придобили правото да получават финансова компенсация за временна нетрудоспособност или трудоустрояване вследствие на трудов инцидент и професионално заболяване.

Осигурителите превеждат на служителите си за първите три работни дена от констатираната временна нетрудоспособност 70 % от среднодневната брутна заплата за съответния месец, в който е настъпила временната нетрудоспособност, но не по-малко от 70 % от среднодневната уговорена заплата.

Финансовите компенсации за временната нетрудоспособност следва да бъдат възстановени от лицата за времевия период, за който им е отпуснато пенсионно възнаграждение за инвалидизация за същата болест. Изключение правят случаите, когато болничният е издаден при обективни данни за обострянето на състоянието, както и с медицински манипулации, част от лечението на хроничната болест.

Документи и данни, нужни за превеждането на финансовите компенсации за временна нетрудоспособност и трудоустрояване

Финансовите компенсации за временната нетрудоспособност и трудоустрояване следва да се превеждат въз основа на написаното в болничните листи на служителите, предоставени от тях на осигурителите им. Информацията в болничните, приета съгласно правилата, заложени в Наредбата за реда за представянето в НОИ на данните от издадените болнични и решенията по тяхното обжалване (НРПНОИДИБЛРО), както и тези от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистърът "Трудови договори", регистър "Пенсии", регистър "Трудови злополуки", регистър "Професионални болести", регистър "Парични помощи за профилактика и рехабилитация" и от регистър "Парични обезщетения и помощи от ДОО".

Необходимо е да се предостави декларация, изготвена по утвърден образец съгласно приложение № 1 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Този документ се представя от осигуреното лице на осигурителя, в който при първото предоставяне на болничния лист следва еднократно да бъдат заявени данни за личната банкова сметка за превеждането на финансовите компенсации.

Удостоверението от осигуряващото лице, осигурителната каса или самоосигуряващите се с данни, касаещи правото на финансова компенсация, която се предоставя в НОИ за всеки болничен – приложение № 9 от НПОПДОО.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниТестове