Начало Социални грижи Социална защита Здравни осигуровки Персонален идентификационен код ПИК, който се издава в офисите на НАП

Персонален идентификационен код ПИК, който се издава в офисите на НАП

Персонален идентификационен код ПИК, който се издава в офисите на НАП - изображение

Благодарение на персоналния идентификационен код (ПИК) клиентите на администрацията могат да проверят:

- какви са осигурителните им доходи – има значение каква сумата работодателите, върху която работодателите внасят осигурителните им вноски;

- информацията, касаеща членството им пенсионен фонд, както и месеците, за които има извършени преводи от НАП към някое пенсионноосигурително дружество;

- декларираните пред НАП трудови договори на служителя от неговия работодател;

- декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател;

- данните, които е подал осигурителят с декларация за осигурените от него служители;

- какви данни е подал осигурителят, предоставяйки т.нар. декларации обр.6;

- всички непогасени задължения към НАП;

- всички направени от тях плащания, както и погасените задължения;

- декларираните или установените задължения и начина, по който са погасени;

- да подадат искания за издаването на документи;

Освен това, чрез ПИК могат да се подадат:

- годишна данъчна декларация за облагането на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ);

- декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;

- декларация образец  № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;

- справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатените доходи на физическите лица;

- декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;

- осигурителни декларации образец 5 и 7;

- декларацията при стартиране, прекъсване, възобновяване, прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани;

- заявление за приоритетно превеждане на осигурителните вноски;

- заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

- проверка на задълженията си за местни данъци и такси.


Клиентите на НАП могат да получат ПИК, след като подадат заявление. То може да се подаде в агенцията по приходите, а издаденият ПИК се получава лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице.

Източник: nap.bg

Снимка: Svilengrad24

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовини