Начало Социални грижи Добрите практики Актуално ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 приключи успешно

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 приключи успешно

ОП „Развитие на човешките ресурси“  2007-2013 приключи успешно - изображение

Европейската комисия информира управляващия орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ за края на програмния период 2007 -2013. Това е на практика и първата затворена програма, която е усвоила напълно средствата.

За времето, в което функционира програмата, са подадени близо 12 500 предложения, а договорите за безвъзмездна помощ са 5 219.

Над 2 000 000 българи са били част от различни проекти. Реалните резултати от действието на програмата са създадените близо 140 000 работни места. По-голямата част от тях са предназначени за представители на уязвимите групи в обществото.

От МТСП припомнят още, че програмата играе ключова роля и за системата за учене през целия живот. Чрез финансовата подкрепа на Европейския социален фонд почти 290 000 работещи българи са получили допълнително знания и умения.

Сериозна е ролята на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и за повишаване на качеството на образованието и връзката му с трудовия пазар. Чрез нея над 45 000 учители и преподаватели в университети са повишили квалификацията си, 170 000 ученици са били на целодневна форма на обучение, а 51 000 ученици и 77 000 студенти са преминали практическо обучение в реална работна среда.

Не на последно място е осигурено място в над 300 учебни заведения за 5700 деца със специални образователни потребности.

Сериозна е подкрепата и в сферата на социалните услуги от които са се възползвали 81 000 граждани. 300 души са били изведени от системата и настанени в специализирани институции.

Благодарение на програмата работа в 250 вече съществуващи и новосъздадени предприятия са започнали 7800 мъже и жени.

Редактор: Гергана Караилиева
Източник: mlsp.government.bg

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовини