Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Нови електронни услуги на НОИ от месец октомври 2016 година

Нови електронни услуги на НОИ от месец октомври 2016 година

Нови електронни услуги на НОИ от месец октомври 2016 година - изображение

След 10 октомври 2016 г. на интернет страницата на НОИ е достъпна активната административна електронна услуга с ПИК и ЕГН - „Подаване на документи, удостоверяващи обучение в други държави за продължаване срока на изплащане на наследствени пенсии“. Тя е ориентирана към физическите лица, които получават наследствени пенсионни възнаграждения съгласно условията на чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, които учат в други страни. Чрез подаването на документи, издадени от учебното заведение в началото на всеки нов семестър или учебна година, хората, навършили 18 години, следва да удостоверят качеството си на учащи с оглед продължение на срока на превеждането на наследствените им пенсионни възнаграждения.

Документите трябва да се преведат на български език от оторизирана от Министерството на външните работи агенция за преводи или от консулски или дипломатически служители в страната по произход на документите. В зависимост от страната на произход, документът следва да се оформи и в съгласие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които държавата ни е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи.  Документи, които са издадени от едно и също учебно заведение, следва да са попълнени съгласно описания по-горе ред единствено при първото им подаване.

Осигурителният институт през месец октомври е въвел в употреба и друга справочна услуга - „Справка за представени в НОИ данни от издадени болнични листове“. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от Наредбата за медицинската експертиза, тази справка съдържа данните от болничните, които са издадени след 01.01.2015 г.

Целта на нововъведената от осигурителния институт е медиците да бъдат подпомогнати при спазването на разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Още по темата:

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовини