Начало Социални грижи Трудова ангажираност Начин, ред и срокове при представянето на документи и данни в НОИ за превеждане на финансовата компенсация при временна нетрудоспособност

Начин, ред и срокове при представянето на документи и данни в НОИ за превеждане на финансовата компенсация при временна нетрудоспособност

Начин, ред и срокове при представянето на документи и данни в НОИ за превеждане на финансовата компенсация при временна нетрудоспособност - изображение

Осигурените българи трябва да предоставят своя болничен лист си на своите работодатели, за да могат те да оформят отпуск и ведомостта им за заплати. За целта работодателите завеждат информацията от болничния в отделен дневник. Всички осигурени българи са задължени да предоставят болничните си листи на своите осигурителите или да ги уведомят за боледуването си в рамките на два дена от издаването на документите.

Работодателите трябва да пазят предоставените болнични в продължение на 3 години, считани от 1 януари на годината, която следва тази, за която са издадени.

Хората, които осигуряват служителите си в НОИ трябва да представят приложение № 9 на хартия, на електронен носител или по електронен път, като за целта трябва да имат електронен подпис. Това трябва да се случи в рамките на 10-о число от месеца, следващ този, за който осигуреното лице е предоставило болничния на осигурителя.

Самоосигуряващите се трябва да представят удостоверение, приложение № 9 в НОИ до 10-о число на месеца, следващ този, за който е издаден болничният.

Болничните, издадени преди 01.01.2016 г. трябва да се представят в НОИ от осигурителите чрез декларация, приложение № 15 към НИИПОПДОО, нужно е да се прибавят и утвърдените за 2015 г. придружително писмо по образец, приложение № 8 към НИИПОПДОО и приложение № 9 към НИИПОПДОО.

Осигурителите и хората, които се самоосигуряват, които са решили да обжалват болничните, трябва да предоставят удостоверенията, приложение № 9, след приключването на производството по обжалване на болничните, ако те бъдат потвърдени.

НОИ оценява правото, а освен това, изчислява и превежда сумата за компенсациите на лицата, ползвайки информацията от Електронния регистър на болничните и решенията по обжалването им, както и данните от предоставените удостоверения, приложения № 9, както и данните от други регистри на НОИ.

Всички документи („електронни” или „хартиени”) се предоставят в съответното подразделение на НОИ с придружително писмо в съгласие с приложение № 12. В случаите, в които тези документи се подават в електронен вариант, трябва ясно и четливо да се означи единният идентификационен код ЕИК съгласно Закона за търговския регистър. Придружителното писмо следва да се представи на хартиен носител в две копия, едното от които трябва да се запази в даденото подразделение на НОИ, а другото да се връчи на преносителя. Електронното копие следва да се върне след приемането на данните.

Удостоверението и приложение № 9 се представят по електронен път посредством интернет страницата на НОИ или чрез ползването на програмен продукт, който се разпространява безплатно от НОИ или с електронен подпис на подателя.

След получаването на удостоверенията НОИ издава справки, касаещи приетите и върнати документи по образец в съгласие с приложение № 14.

При получаването на нужните документи по електронен път на електронния адрес на потребителя, предоставил документите, следва да се изпрати съобщение за достъп до информацията в справката. При получаването на документите на хартия справката трябва да се издаде, подпише и подпечата от длъжностното лице, работещо в съответното подразделение на НОИ. Те се връчват на лицето, представило документите.

Осигурените лица, придобили правото си да получават финансови компенсации преди приключването на производството по ликвидация или прекратяването на осигурителя, за периодите след приключването на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя, трябва да представят сами или чрез упълномощени от тях лица необходимите документи в съответното ТП на НОИ, в 3-годишния давностен срок по КСО. За тези лица документите се представят със заявление по образец, приложение №15 към НПОПДОО.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЛайфстайлТестовеЗдравни съветиПсихологияЛюбопитноСнимкиАнкетиНормативни актовеСтатистически проучванияИсторияСпортОрганизацииГеографияПроизводители