Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012г.-2030г.)

Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012г.-2030г.)

Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012г.-2030г.) - изображение

Устойчивото демографско развитие на българското население е приоритет номер едно от социална и национална гледна точка. За тази цел се изисква концентрация в максимална степен на усилията и изпълнение на последователна и целенасочена политика от страна на правителството, както и координация на действията на органите на властта, институциите и обществото на всички нива.

Платформа за осъществяването на идеите на българската демографска политика в стратегически и оперативен аспект се поставя като широка междусекторна основа и се позовава на принципа за хоризонтално въздействие и прилагане на интегриран подход.

Настоящата стратегия за демографско развитие на населението в Република България е основният документ, формулиращ направленията и задачите в демографската политика, насочващи се към забавянето темповете на понижаване броя на населението с тенденция за стабилизиране в дългосрочен план. Друга задача е осигуряването на високо качество на човешки капитал, което включва нивото на образованост, квалификация, заложби и вещина.

Стратегията функционира и се старае да запази тенденция за "баланс на населението". В този случай стремежът е насочен към повишаване на жизнения стандарт, благоденствието и осигуряване на гаранции за оптимално развитие на нацията в нейната цялост и единство.

Обектът на стратегията за демографско развитие на населението в Република България е именно българското население. Тя насочва вниманието към особеностите и специфичните потребности на хората, характеризиращи основните фази на човешкия жизнен път (младост, активна работоспособна възраст, пенсионна възраст). Всеки от етапите определя социално-икономическите отношения и осъществява приемственост между поколенията.

Тази стратегия е своеобразен национален отговор на демографските промени, пред които е изправена Европа. Те се изразяват в ниско ниво на раждаемост, прогресиращо застаряване на населението и изразена тенденция към висока миграция.

Основни елементи на стратегията се формулират според разбиранията относно демографската политика на Европейския съюз. Те се изразяват ясно и конкретно в Зелената книга на Европейската комисия "Посрещане на демографската промяна: нова солидарност между поколенията". Вниманието се насочва върху необходимостта от отчитането на демографските промени при достигането на поставените цели в Европейската стратегия "Европа 2020".

Регистрират се и насоки за действие в областта на демографското развитие на населението в Програмата за действие, приета от Международната конференция за населението и развитието, проведена в Кайро от 5 до 13 септември 1994г., както и в Международния план на ООН за действие по застаряването от Мадрид 2002 г. и в Регионалната стратегия на Европа към него.

Чрез изпълнение на стратегическите цели за демографско развитие на българското население до 2030г. могат да се реализират и целите на хилядолетието, определени в Декларацията на ООН за хилядолетието, приемаща се от държавни и правителствени ръководители на 189 държави, членуващи в Организацията на обединените нации от 8 септември 2000 година в Ню Йорк.

Стратегията функционира във вид на комплексен анализ на основни параметри на демографското състояние в страната и факторите, зависещи от конкретните параметри. Залагат се наличните прогнози за демографско развитие до 2030 г. Стратегията следва Конституцията на Република България, различни нормативни актове, съобразявайки се с демографското състояние на населението. Тя обхваща времето от 2012 до 2030г. През него могат да бъдат отграничени два основни под-периода. Първият е до края на 2015г., като действията се съсредоточават в посока дооформяне на основни елементи на активната демографска политика: промяна и развитие на съществуващата нормативна база, създаване на нови, укрепване и координиране на управленските структури и формиране на Национален институционален механизъм за действие, осигуряване на финансиране и реформиране на социалните системи. В периода от 15 години до 2030г. последователно ще се въведат компонентите на демографската политика, които се залагат в настоящата стратегия. Тя също така набелязва бъдещи приоритети и действия, реализирането на които от съществено значение е осъществяването на макроикономическата рамка.

 Стратегията включва 6 основни части:

В първа част се представя анализ на тенденцията от гледна точка на демографското състояние на населението. Очертават се предизвикателства, определящи ракурса на демографската политика до 2030г.

Втората част представя насоки за осъществяването на демографската политика за посрещане на различните предизвикателства и управлението на икономически и социални ефекти на демографската промяна като цяло.

Трета  и четвърта част отразяват целта, приоритетите, основни направления и задачи за изпълнението на целта.

Пета част е посветена на отчитането и начините на изпълнение на демографската стратегия.

Шеста част формулира резултатите, които следва да се постигнат и прогнозни количествени показатели относно развитието на българското население при реализация на националната стратегия.

Още по темата:

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеЛайфстайлИсторияСпортНовиниПсихологияЛюбопитноАнкетиСнимкиОрганизацииЗдравни съветиГеографияПроизводители