Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Как да променим начина на превеждане на пенсионното възнаграждение

Как да променим начина на превеждане на пенсионното възнаграждение

Как да променим начина на превеждане на пенсионното възнаграждение - изображение

Нормативната уредба, касаеща предоставянето на административната услуга "промяна на начина на превеждането на пенсионното възнаграждение" е Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Конкретният законов текст може да се открие в чл. 80.

Дирекцията "Европейски регламенти и международни договори", част от централното управление на НОИ, е компетентният орган, реализиращ административната процедура. Заявителите на услугата могат да са както физическите лица, така и упълномощените техни представители или юридическите лица.

За да се реализира административната процедура, услугата трябва да се заяви:

- на място в дирекцията, на интернет страницата на НОИ чрез web-интерфейс на АИС, с Квалифициран електронен подпис (КЕП);

- на интернет страницата на НОИ чрез web-интерфейс на АИС с въвеждането на Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с  ЕГН/ЛНЧ или Идентификационен  код на осигурителя (ИКО) за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК;

- с лицензиран пощенски оператор;

- на електронната поща на НОИ - noi@nssi.bg;

- чрез чужди компетентни институции.

Заявленията, които са постъпили  получени в дирекцията до 25-то число на месеца, влизат в сила от 1-во число на следващия месец, а за да стартира процедурата заинтересованите лица трябва да си подготвят следните документи:

- заявление, написано в свободен текст, в което е посочен избраният начин на превеждане на пенсионното възнаграждение;

- документи, които се издават от банковите институции в страната ни или в чужбина, на които трябва да е посочен номерът на банковата сметка (IBAN и BIC/SWIFT, за страните, прилагащи международен номер на банковите сметки) и името на лицето като титуляр по сметката. Заинтересованото лице трябва да е избрало съответния начин за превод на пенсионното възнаграждение;

- нужно е пълномощно или съдебно решение, ако заявлението бъде подадено от упълномощено  лице,  законни  представители или  лица, посочени в текста на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Документите следва да се подадат:

- на място в приемната на дирекцията;

- чрез пощенския оператор на адреса на НОИ;

- на Интернет страницата на НОИ;

- на електронната поща на НОИ;

- посредством преносими  външни  носители;

- чрез чуждите компетентни институции.

Процедурата по промяна на начина на превеждане на пенсионното възнаграждение действа до подаването на ново заявление за промяна.


Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлНовиниАнкетиОрганизацииЛюбопитноЗдравни съветиПсихологияСнимкиНормативни актовеСтатистически проучванияИсторияСпортГеографияПроизводители