Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Какво трябва да знаем за правото ни на финансова компенсация за безработица през 2016 година?

Какво трябва да знаем за правото ни на финансова компенсация за безработица през 2016 година?

Какво трябва да знаем за правото ни на финансова  компенсация за безработица през 2016 година? - изображение

От правото на финансова компенсация за безработица могат да се възползват лицата, за които във фонд "Безработица" са постъпили внесените финансови суми  за осигуряване за най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди осигуряването да се прекрати и които:

- са се регистрирали като безработни в Агенцията по заетостта;

- не са придобили правота да получават пенсионно възнаграждение за осигурителен стаж и възраст, не вземат намалена пенсия  по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) или пенсия за старост в друга държава;

- не работят на длъжност, подлежаща на задължително осигуряване съгласно КСО. Изключение правят българите по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Времето, което също може да се зачете за фактор, който може да участва за придобиването на право на финансова компенсация е и:

- наличието на платен и неплатен отпуск, предназначен за отглеждането на дете;

- наличието на платен и неплатен отпуск за временна нетрудоспособност и за бременност и раждане, както и този, предвиден за осиновяването на дете от 2- до 5-години;

- наличието на неплатен отпуск до 30 работни дена за календарна година;

- има зачетен осигурителен стаж съгласно чуждестранно законодателство на страна, с която България е сключила международен договор и е страна по него.

Добре е да се знае какви са нужните документи, за да се оцени правото на финансова компенсация за безработица. Тя е придобита съгласно условията, заложени в чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Компенсацията се превежда посредством заявление по образец (Приложение No1 към Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица). Към него трябва да се приложат :

- документи за самоличност;

- оригинал и ксерокопие от документа за прекратяването на трудовото правоотношение;

- документи, които удостоверяват общ и/или служебен работен стаж, осигурителен стаж или стаж, зачетен съгласно заложеното в международни договори в областта на социалното осигуряване, по които България е страна;

Финансовата компенсация за безработица, придобита съгласно заложеното в чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се превежда чрез заявление по утвърден образец (Приложение No 3 към Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица). Към образеца се прилагат и:

- документи за самоличност;

- оригинал и ксерокопие от документа за прекратяването на трудовото правоотношение;

- удостоверение, изготвено на командира на военното формирование, в което се е  преместил военнослужещият, в което са включени датата на преместването и/или времето на участие в международна операция (мисия);

- ксерокопие от удостоверението за сключен брак;

- оригинал и ксерокопие на удостоверението за настоящ/постоянен адрес за лицата;

Заявлението и останалите документи следва да бъдат подадени лично от лицата в избрано от тях териториалното подразделение на НОИ.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноАнкетиОрганизацииНовини