Начало Социални грижи Трудова ангажираност Обезщетения За какъв срок се изплащат обезщетения поради карантина или отстраняване от работа през 2016 година?

За какъв срок се изплащат обезщетения поради карантина или отстраняване от работа през 2016 година?

За какъв срок се изплащат обезщетения поради карантина или отстраняване от работа през 2016 година? - изображение

Финансовата компенсация за временна нетрудоспособност вследствие на карантина или отстраняване от работа, наложено по изрично предписание на здравните органи, се превежда за:
- времевия период, за който осигуреното лице е под наложената карантина;
- времевия период, за който трае отстраняването от служба, ако осигуреното лице няма как да бъде трудоустроено на друга, по-подходяща работа за този период, но не повече от 90 календарни дена през една година.

Другият любопитен въпрос е имат ли правото да вземат финансови обезщетения лицата, ползващи санаторно-курортно лечение?

В този случай отговорът е положителен - нетрудоспособните лица, пратени от здравните органи на санаторно-курортно лечение, финансовата компенсация следва да се преведе за целия курс на лечебния престой, като в него се включват и до три календарни дена за пътуването. Размерите на финансовата компенсация са определени съответно за общо заболяване или за трудов инцидент или професионално заболяване.

Нека разгледаме и кога и за какъв срок би могла да се получи финансова компенсация за гледането болни близки хора от семейството?

Финансовата компенсация съгласно условията и размера на финансовото обезщетение за временна нетрудоспособност вследствие на общо заболяване се превежда и за:

- гледането или придружаването на преглед, медицинско изследване или терапия в България или чужбина на болен член на семейството над 18 г. - на всяко осигурено лице до 10 календарни дена през една година;

- гледането или придружаването за медицински преглед, провеждането на изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-години –до 60 календарни дена през една година общо. Това важи за всички осигурени членове на семейството;

- гледането на дете до 18 години, което е под карантина, тъй като е болно от инфекциозно заболяване –до изтичането на срока на карантината;

- гледането на болно дете до 3-години, което е настанено в болнично заведение за с осигурения придружител – за времето, през което придружителят е бил в заведението;

- гледането на здрав малчуган, върнат от детско заведение вследствие на карантина в заведението – докато трае фиксираната карантина.

Финансовата компенсация за второто, третото, четвъртото и петото условие се превежда и за гледането на дете, което е настанено при близки, роднини или приемно семейство съгласно заложеното в текста на чл. 26 от Закона за закрила на детето. За един и същ осигурителен случай, както и за един и същ времеви период финансовата компенсация за гледането на болен член от семейството следва да се превежда само на един осигурен член на семейството.

За гледането на заболели от хронично заболяване членове на семейството финансовата компенсация се превежда само за случаите, когато се наблюдава изостряне на болестта. Членовете на семейството на осигуреното лице, считащи се негови възходящи и низходящи по права линия, са съпругът и съпругата.

Снимка: parents.com

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовини