Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Защо осъвременяваме размера на пенсионните възнаграждения за трудова дейност от 01.07.2017 г. с 2,36, а не с 2,4 на сто?

Защо осъвременяваме размера на пенсионните възнаграждения за трудова дейност от 01.07.2017 г. с 2,36, а не с 2,4 на сто?

Защо осъвременяваме размера на пенсионните възнаграждения за трудова дейност от 01.07.2017 г. с 2,36, а не с 2,4 на сто? - изображение

Известен е фактът, че до края на 2016 г. пенсионните възнаграждения , отпуснати на българските граждани до 31.12 на предходната година, подлежат на осъвременяване. Това се случва всяка година, а гореспоменатото осъвременяване се реализира от 1 юли на следващата календарна година. Законовото основание е заложено в чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Споменатата по-горе промяна на сумата на пенсиите през годините се правеше служебно, без да е нужно хората да подават документи за това.

Разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби в Закона за изменение и допълнение на КСО (ПЗР на ЗИДКСО, обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.) сочи, че от 2017 г. осъвременяването съгласно чл. 100 от КСО (т.н. швейцарско правило), няма да бъде извършвано до годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 от КСО, чрез който се умножава всяка осигурителна година стаж  (благодарение на него е изчислено съответното пенсионно възнаграждение), стигне до 1,5 % (за преведените пенсии до 31.12.2016 г. този процент е 1,1 %).

Разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 година постановява, че пенсионните възнаграждения, отпуснати до 31.12 от годината, в която процентът, описан в чл. 70, ал. 1 от КСО достига 1,5%, се сумират наново от 1 юли на всяка календарна година, следваща тази на превеждането на пенсионното възнаграждение, със съответния процент по чл. 70, ал. 1 от КСО. Сумирането се прави ежегодно, след влизането в сила на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Съгласно чл. 11 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 година, фиксираният процент по чл. 70, ал. 1 от КСО е 1,126 на сто. С него се умножава всяка осигурителна година стаж и със съответната пропорционална част от този процент за месеците стаж при служебното преизчисляване от 01.07.2017 г. на размерите на всички пенсионни възнаграждения, обвързани с трудови дейности, отпуснати до 31.12.2016 г.

Приетото от Народното събрание на Република България и законово определено увеличение на тежестта на осигурителния стаж от 1,1 на сто на 1,126 на сто, с която се преизчисляват пенсиите за трудова дейност, на практика представлява увеличение с 2,36 на сто, а закръглено до първия знак след десетичната запетая – 2,4 на сто. Този процент е изчислен от сбора на 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени за 2016 г. Той е получен при разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., на базата на прогнозните стойности на двата показателя.

От друга страна, изчисляването наново на пенсионните възнаграждения на основание чл. 53, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г., за разлика от осъвременяването им съгласно чл. 100 от КСО, не е увеличение на стария размер на пенсията с точно определен процент,  а се изразява в ново изчисляване на първоначално определения размер на пенсията (с посочената нова по-висока тежест на годините и месеците зачетен осигурителен стаж, върху който след това автоматично се начисляват другите извършени осъвременявания и преизчислявания от датата на отпускане или преизчисляване на пенсионното възнаграждение до настоящия момент).

Добре е да се знае, че размерът на пенсионното възнаграждение при всяко пенсионно осъвременяване за годините се е закръглял до втория знак след десетичната запетая. При преизчисляването, което се прави сега, закръгляването до втория знак се извършва накрая, след сумирането на окончателния нов размер на пенсионното възнаграждение. Това, влияе на процента на увеличение, която се получава след преизчисляването.

Поради тази причина не е точно при сравняването на размерите на пенсионните възнаграждения преди и след преизчисляването им от 01.07.2017 г. да се търси една конкретна стойност на размера на увеличението, тъй като тя може да варира според  параметрите на всяка отделна пенсия.

По статията работи: Виктория Милова

Източник:nssi.bg

Снимка:express.co.uk

 

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиОрганизацииЛюбопитноЗдравни съвети