Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Дефиниция, социални услуги и необходими документи при безработица

Дефиниция, социални услуги и необходими документи при безработица

Дефиниция, социални услуги и необходими документи при безработица - изображение

Дефиниция на безработицата

Безработица се констатира, когато дадено лице или групи хора са без работа, докато в същото време активно търсят такава. Безработицата може да бъде изразена числово, като получените цифри представляват процентите на безработните, съотнесени към цялото население в трудоспособна възраст. Това е характерно за всички икономически типове, като при някои видове икономики, например тези в развиващите се или слабо развитите страни тези проценти могат да бъдат много големи. В социалистическите икономики процентът безработни хора може да бъде много нисък, но средната работна заплата също, докато при пазарните икономики средната заплата може да е по-висока, но при по-голям брой безработни.

Форми на безработица

Биха могли да се разгледат няколко форми на безработица, обуславящи се от различни фактори. Различават се следните три вида безработица:

- текуща (фрикционна);

- структурна;

- циклична;

Текущата (фрикционна) най-често е вследствие на смяната на работата. Тя е резултат от базисните характеристики на трудовите пазари и от методите им на функциониране. Отделните хора и работодателите, в ролите си на предоставящи и търсещи труд имат нужда от време и информация за адекватно взаимно опознаване. Безработицата от този вид е неизбежна. Тя притежава полезна същност: първо за работещите, поради факта, че им осигурява по-доходоносно приложение на собствения труд и второ за всички работодатели, защото способства за улесняване на намирането на най-продуктивните работещи.

Структурната безработица се констатира, когато трудовия пазар изпитва невъзможност да подсигури работа за всички, който желаят, поради несъответствие в конкретните умения на безработните и уменията, желани за обявените работни позиции. Този вид безработица поражда от разнообразните технически промени в индустриите и от последвалите изменения в структурата на производството и заетостта. Структурната незаетост трудно би могла да бъде отделена от фрикционната по-високата продължителност на първата.

Цикличната безработица, наричаща се също и кейнсианска, се констатира, когато има дефицит на предлагане на работа за всички, желаещи да се трудят. Нарича се е така, поради факта, че следва придвижването на икономическия цикъл и се появява при икономическа рецесия, когато трудовите възнаграждения и търсенето на работна ръка констатират едновременен спад.

Необходими документи при безработица

Документацията, която се подава от заинтересованите лица за отпускането и изплащането на финансова компенсация за безработица е следната:

- заявление по образец, приложение 1 към Чл. 1, Ал. 1 от Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ). Подава се в териториално подразделение на Националния осигурителен институт персонално от лицата според постоянния или настоящия адрес.

Към това заявление се прилага и:

1. Документи за регистриране като безработен към Агенция по заетостта;

2. Акт за прекратяването на трудовото правоотношение - оригинал и ксерокопие;

3. Документи, които удостоверяват общия трудов, служебен, осигурителен стаж или стаж, зачитащ се на основание на международни договори в областта на социалното осигуряване, в които Република България е страна;

4. Декларация за банкова сметка за превеждане на финансовата компенсация за безработица по образец, приложение 4 към Чл. 1, Ал. 4 от НОИПОБ;

5. Ксерокопие от документи, издадени от избраната банка, съдържащо данни за личната банкова сметка;

6. Удостоверение за настоящ адрес, ако лицето е избрало да подаде заявление по настоящ адрес;

7. Документи за самоличност.

При приети заявления, съдържащи нередовна или липсваща документация териториалното подразделение на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо, съдържащо обратна разписка. В рамките на седем дни от приемане на документите, служителите на НОИ дават писмени указания за отстраняването на допуснатите грешки.

Ако за петнадесет дни от дата на уведомлението грешките не се отстранят отстранени и липсващата документация не се представи, преценката на правото и определянето на размера на финансовата компенсация за безработица се прави според наличната редовна документация и данните по Чл. 5, Ал. 4, т. 1 КСО.

(чл. 1, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 НОИПОБ)

Социални услуги при безработица

Основните социални услуги при безработица представляват програми и проекти, които се предоставят от Агенцията по заетостта.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниНормативни актовеЗаведенияСнимкиЛайфстайлЛюбопитноАнкетиИсторияОрганизацииПсихологияЗдравни съвети