Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Закрила на детето Действия на Държавната агенция по закрила на детето при деца в риск

Действия на Държавната агенция по закрила на детето при деца в риск

Действия на Държавната агенция по закрила на детето при деца в риск - изображение

Действия на Държавната агенция по закрила на детето при деца в риск

В България съществува споразумение за сътрудничеството и координация при работа на всички териториални структури и органи, ангажирани със закрилата на деца, които са жертви или са в риск от насилие.

На 15 март 2010 г. в София се подписва споразумение за сътрудничество между следните държавни представители:

1. Министър на труда и социалната политика

2. Министър на вътрешните работи

3. Министър на образованието, младежта и науката

4. Министър на правосъдието

5. Министър на външните работи

6. Министър на културата

7. Министър на здравеопазването

8. Председател на Държавната агенция за закрилата на детето

9. Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

10. Председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините на Република България

След като се обсъжда потребността от взаимното партньорство по прилагане на Координационния механизъм за взаимодействието при работата по случаите на деца-жертви на насилие се регламентират и задълженията за взаимодействието при работата. Страните стигат до споразумение относно предмета и целите на това партньорство.

Според Чл. 1 всички страни са съгласни да си сътрудничат при прилагане на Координационния механизъм за взаимодействието при работа по случаи на деца, жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисни интервенции. При неговото прилагане компетентните институции – органите на изпълнителната власт се ръководят от законовите си правомощия в областта на закрила на децата и принципите по зачитането на най-удачните интереси на децата, взаимната информираност на всички партньори. Работи се по създаването на интердисциплинарен подход на национално и местно ниво, гъвкавост при вземането на решения и поставяне на дългосрочни цели и етика при действия по всеки отделен случай.

Според Чл. 2. основите цели на това партньорство са:

- обединяването на наличните ресурси и усилия между всички страни за осигуряването на функционираща система за взаимодействие при работата при случаите на деца, жертви на насилие и в случаите, при които е нужна кризисна интервенция, за да се гарантира спазването на детските права;

- постигането на консенсус относно целите и аспектите на Координационния механизъм;

- изясняването и разпределянето на всички основни правомощия, задължения, процедурите и подходите на участващите при прилагането на Координационния механизъм;

- регламентирането на създадените отношения между отделните страни, с оглед създаването на мултидисциплинарни екипи на местно ниво, като главният център е дирекция "Социално подпомагане" или отдел „Закрила на детето (ДСП/ОЗД), включващ представители на изпълнителната власт.

Формиране на система за мултиинституционално обгрижване на конкретните случаи на деца

Според Чл. 3, Ал.1. Координационният механизъм за взаимодействието при работата по случаите на деца-жертви на насилие е поместен и в общинските програми по закрилата на децата.

В Ал.2. се описват всички отговорности в Координационния механизъм, които следва да бъдат включени в длъжностните характеристики на назначените държавни служители към органите на изпълнителната власт, занимаващи се със закрилата на детето по Чл.6 от Закона за закрила на детето.

Според Чл. 4. всички страни се стремят към подобряване на ефективността по действията по закрилата на децата и предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за предотвратяване на рисковете за деца, жертва на насилие и в случаите. Задължително се сформират функциониращи междуведомствени интердисциплинарни екипи на местно ниво, работещи заедно до приключването на конкретния случай. Своеобразната система за институционална грижа улеснява комплексното, бързо и ефективно следене на информацията по всеки конкретен случай, след получаване на сигнали за деца, жертви на насилие и в случай че възникне нужда от кризисна интервенция, изискваща предприемане на действия от различни органи за закрила на централно и местно ниво и други партньори, които предприемат и:

- т.4.1. Идентификация на конкретния случай и разписване на актуални подходи за работа и ангажименти на участниците в интердисциплинарния екип;

- т.4.2. Обсъждане на случая на групата от представители на ангажираните със закрилата на децата органи и доставчиците на социални услуги за деца;

- т.4.3. Посочване на подходящите мерки за превенция на рисковите за детето фактори;

- т.4.4. Оценяване необходимостта от извеждането на детето от семейната среда и настаняването в съгласие с текста в Закона за закрила на детето за случаите, в които предотвратяването на рисковите фактори е невъзможно;

- т.4.5. Други видове мерки по закрилата, според Закона за закрила на детето, или мерките за защита според Закона за защита от домашно насилие;

- т.4.6. Определянето на подходящи за децата услуги, целящи възстановяването от вредните последствия и възможностите за социално интегриране, рехабилитиране и реинтегриране като основни видове действия по закрила по чл.23 от Закона за закрила на детето;

- т.4.7. Формиране на планове за действия и работа с конкретното дете и семейството му и проследяване на случая;

- т.4.8. Координиране и дефиниране на всички дейности на органите, ангажирани със закрилата на децата и техните конкретни случаи в съгласие с последователността и изричните срокове в нормативно-определената работа и функционалната характеристика на всеки орган по закрила, в случай че се констатира основание за това;

- т.4.9. Съгласуваност и посочване на дейности за случаите на посегателства над деца от смесени бракове или от български произход в чужбина;

- Чл.6. Сформираната система на местно ниво, с централно управление дирекция "Социално подпомагане" или отдел Закрила на детето (ДСП/ОЗД), изисква и създаването на интердисциплинарни екипи, имащи представители на изпълнителната власт, които са ангажирани с Координационния механизъм за взаимодействието при работа при случаите на деца-жертви на насилие. Институционалната подкрепа по сформиране на екипите на местно ниво

- Чл.7, ал.1. Сигналите за децата в риск могат да бъдат получени от Дирекциите за "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или МВР, според Чл.7 от Закона за закрила на детето. Те се изпращат в Дирекция "Социално подпомагане", ако са получени в ДАЗД или в МВР, като следващата стъпка е разпространението на сигналите към другите органи по закрила, които действат по координационните механизми на местно ниво.

- Ал.2. В случаите, при които децата са от смесен брак или от български произход в чужбина, сигналите, освен в органите по Ал.1 се изпращат и Министерството на външните работи.

Задължителни участници в Координационния механизъм:

- Дирекциите за "Социално подпомагане", социални работници, който са водещи интердисциплинарния екип и които извършват първоначалната оценка по постъпилият сигнал;

- представители на кметовете на общините, районите или кметствата;

- представителите на Районните управления на МВР, инспекторите в Детска педагогическа стая ;

Алтернативни участници в Координационните механизми:

1. Регионалният център по здравеопазване;

2. Личният лекар на детето;

3. Представители на "Спешна помощ" в лечебното заведение подало сигнала;

4. Регионален инспекторат по образованието към Министерство на образованието, младежта и науката;

5. Директор на училище, детска градина или обслужващо звено, класен ръководител на детето или групов възпитател, училищен психолог;

6. Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

7. Районният съдия;

8. Районният прокурор;

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовиниЛайфстайлАнкетиЛюбопитноСнимкиИсторияЗаведенияНормативни актовеЗдравни съветиПсихологияСпециалистиСпортХранене при...РецептиИнтервютаАлт. медицинаТестовеОбразованиеКлинични пътекиИзследванияЛеченияБотаника