Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Права и помощи за родителите Данъчни облекчения от НАП за 2017 г., предназначени за млади семейства с ипотечен кредит

Данъчни облекчения от НАП за 2017 г., предназначени за млади семейства с ипотечен кредит

Данъчни облекчения от НАП за 2017 г., предназначени за млади семейства с ипотечен кредит  - изображение

През 12-те месеца на 2017 г. един от членовете на младите български семейства, взели ипотечен кредит, имат възможност да намалят определена сума от годишните си данъчни основи с лихвените плащания по заема им през годината. Този вид данъчно облекчение дава възможността да се приспаднат от сумата на годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечния жилищен  кредит. Приспадането от данъчната основа на практика значи, че с парите, заплатени за лихвите по ипотечния кредит, се редуцира сборът от всички доходи на физическото лице, а не самият дължим данък.

Средногодишното облекчение за ипотечните кредити се използва от около 5500 български семейства, приспадайки над 15 млн. лв. от данъчните им основи.

Добре е да се има предвид, че за да се използва това данъчно облекчение, трябва да се спазят условията:

- договорът за ипотечния кредит трябва да е сключен от данъчно задълженото лице (съпруг/а, с който/която имат валидно брачно свидетелство);

- задълженото лице не трябва да е навършило 35 години до датата, на която е сключен договорът за ипотечен кредит;

- ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството през годината.

- за да се ползва на данъчно облекчение задълженото лице трябва да предостави писмена декларация от съпруга/та, че няма да се възползва от данъчното облекчение през 2017 година.

Гореспоменатите обстоятелства и условия следва да се декларират от лицето в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация за облагането на доходите на физическите лица за 2016 г.

Това облекчение може да се използва както от местни физически лица, така и от чуждестранните, установени за данъчни цели в държава, членуваща в Евросъюза или в друга, която е страна в Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.

Гореспоменатото облекчение може да се използва само с подаването на годишна данъчна декларация. Към нея трябва да се приложи документ, който се издава от банката, отпуснала кредита. Този документ удостоверява размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на жилищния  кредит.

Годишната декларация може да се подаде най-лесно по електронен път (чрез ПИК или подписана с електронен подпис). Декларациите биха могли да се изпратят и по пощата или лично в офис на НАП. Добре е да се има предвид, декларациите за облагане на доходите могат да се подадат до 2 май 2017 г., а в рамките на същия срок следва да се заплати и дължимия данък за довнасяне.

Източник: nap.bg
Снимка: A Plus

По статията работи: Виктория Милова

Още по темата:

3.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниАнкетиЛюбопитно