Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Данъчни облекчения, данъчна година, обща годишна данъчна основа

Данъчни облекчения, данъчна година, обща годишна данъчна основа

Данъчни облекчения, данъчна година, обща годишна данъчна основа - изображение

Календарната година се определя данъчната, като в някои страни двете невинаги се съвпадат. Необходимо е да се подчертае факта, че облагаемият доход и данъчната основа се пресмятат за всички източници на доходи по единично. При определянето на облагаемия доход не са включени доходите, облагащи се с окончателните данъци по Закона за корпоративно подоходно облагане. Към този вид доходи в облагаемия доход не се включват и доходите, за който се плаща и патентен данък. Всички те образуват общата годишна данъчна основа, определяща се от различните доходи. От тази основа се приспадат и различните видове данъчни облекчения. От тях могат да се възползват лицата с намалена работоспособност, при които е доказано, че имат 50% или над 50% намалена трудоспособност. Те имат възможност да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв. В случаите, в които лицата с процентно намаление на трудоспособността получават доходи по определено трудово правоотношение могат да намалят данъчната си основа с 660 лв. на месец.

Лицата могат да намалят данъчната си основа с преведените от тях лични вноски по фондовете за доброволно пенсионно осигуряване или при застраховане.

Друг начин за намаляване на данъчна основа се осъществява за направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

При направени дарения дарителите също се възползват от данъчни облекчения, като в зависимост от сумата данъчните облекчения могат да достигнат до 5%, 15%, или дори 50%.

Млади семейства също имат право на данъчно облекчение. Това е за случаите , в които младото семейство е встъпило в брак и е сключило с определена банкова институция договор за ипотечен кредит. Друго обвързващо условие е ипотекираното жилище да е единствено и поне единият от брачната двойка да не е навършил 35 годишна възраст. Данъчните облекчения могат да се ползват с подаването на годишната данъчна декларация.

Доходи от трудови правоотношения. Годишна данъчна основа.

Облагаемият доход от трудовите правоотношения е работното възнаграждение. Всички останали плащания в пари или натура, превеждащи се от работодателя са за негова сметка и се отпускат по изрично негово желание. В облагаемия от трудовите правоотношения доход не се включват суми за:

- безплатна храна (или безплатната предпазна храна) храна или добавки към нея, предоставящи се в натура, когато те са предварително договорени в колективния трудов договор;

- безплатна храна, предоставяща се в натура на военнослужещи според законодателството;

- ваучерите за храна получени в размера и по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане;

- работно облекло и лични предпазни средства, стойност за униформено и представително облекло, когато те се придобиват по предвидения в нормативен акт ред;

- командировъчни (дневни, но не повече от двукратния размер, пътни, квартирни);

- социални разходи за направени за сметка на работодателя и обложени по Закона за корпоративно подоходно облагане;

Годишната данъчна основа за доходи от трудовите правоотношения се определя като облагаемия доход, който е придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски за сметка на физическо лице, както и направените в чужбина задължителни осигурителни вноски от лицето.

 

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеНовиниАнкетиЛюбопитноЛеченияЗаведенияПсихологияИсторияСнимкиЛичностиОрганизацииБотаника