Начало Социални грижи Трудова ангажираност Обезщетения В кои случаи, в какъв размер и срок се превежда финансовата компенсация при трудоустрояване?

В кои случаи, в какъв размер и срок се превежда финансовата компенсация при трудоустрояване?

В кои случаи, в какъв размер и срок се превежда финансовата компенсация при трудоустрояване? - изображение

При трудоустрояването вследствие на временно намалена трудоспособност, причинена от общи заболявания, трудови инциденти или професионални заболявания на осигурения се превежда финансова компенсация, ако на новото работно място се намали работната им заплата.

Дневната финансова компенсация е в рамките на разликата между получена среднодневна брутна трудова заплата през 18-те календарни месеца, предхождащи този на трудоустрояването, но не по-голяма от среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, и получаваната среднодневна брутна работна заплата след трудоустрояването. Когато осигуреното лице е работило по-малко от 18 месеца до конкретния ден на трудоустрояването, компенсацията се изчислява като
разлика между среднодневната заплата,фиксирана съгласно чл. 41 от Кодекса за социално осигуряване и получаваната среднодневна брутна трудова заплата след трудоустрояването.Финансовата компенсация се превежда за времето на трудоустрояване, но не трябва да е по-дълга от от 6 месеца.

Кой, съгласно какви условия и с какви документи се получава финансова подкрепа за инвалидизиция вследствие на заболяване и помощ при смърт на осигурено лице?

Правото да се получи финансова помощ за инвалидизация вследствие на общи заболявания имат осигурените лица,  които са получили отказ за отпускането на пенсия за инвалидизация вследствие на общо заболяване поради недостигащ осигурителен стаж, ако са осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидизация вследствие на общо заболяване, старост и смърт, трудов инцидент и професионално заболяване и безработица. Финансовата помощ се превежда в рамките на 60-дневната компенсация за временна нетрудоспособност, изчислена като компенсация за временна нетрудоспособност вследствие на общо заболяване.

Помощта се превежда след подаване на декларация-заявление, изготвена по утвърден образец съгласно приложение №16 към НПОПДОО (на хартиен носител) и документ за самоличност. Правото да се получи еднократна помощ при смърт на осигурено лице имат съпругът /съпругата, децата и родителите. Този вид финансова подкрепа се разпределя поравно между правоимащите лица. Тя се фиксира всяко година в Закона за бюджета на ДОО. През 2016 г. общият размер на помощта е 540 лв. Превежда се въз основа на декларация-заявление по образец съгласно приложение № 17 към НПОПДОО и документи за самоличност.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЛайфстайлСпортЛюбопитноСнимкиАнкетиАлт. медицина